Všetky príspevky admin

Poistenie psa, mačky a iných domácich zvierat

Máte doma štvornohého chlpatého miláčika, ktorý vám doma dennodenne zlepšuje náladu a chcete ho mať poisteného? Alebo chcete poistiť chameleóna, papagája, akváriové rybky, kozy, ovce, ošípané či dokonca aj včely? To všetko je dnes možné poistiť.

Ponúkame vám rozsiahlý prehľad poistení pre vašich domácich miláčikov v 6-tich komerčných poisťovniach:

Allianz SP

 • v rámci poistenia domácnosti v produkte Môj Domov
 • Predmet poistenia: pes, mačka, fretka, hlodavec, plaz, okrasné a spevavé vtáctvo, akváriové ryby vo vlastníctve poisteného alebo člena domácnosti, chované v mieste poistenia pre potešenie.
 • Rozsah krytia:
  • zodpovednosť za škodu ak boli preukázané nároky na náhradu škody, ktorú musí poistený uhradiť a tieto škody vznikli v súvislosti s chovom alebo vlastníctvom zvierat poisteným
  • pohreb, kremácia domáceho zvieraťa – potvrdené účtovnými dokladmi
  • náklady na liečenie domáceho zvieraťa – ak boli vynaložené na nevyhnutný lekársky zákrok alebo liečenie v súvislosti s úrazom domáceho zvieraťa
Limity krytia v rodinnom dome / byte v rekreačnom dome / chate
Domáce zviera 500€ 300€
Náklady na liečenie a pohreb domáceho zvieraťa 100€ 100€

AXA poisťovňa

 • v rámci poistenia domácnosti v produkte Domov IN
 • Predmet poistenia: mačky, psy, teráriové zvieratá, akváriové rybky, spevavé a okrasné vtáctvo, králiky, vodná a hrabavá hydina a ďalšie domestikované zvieratá vo vlastníctve poisteného alebo spolupoistených osôb určené pre vlastné potreby a nie na zárobkovú činnosť alebo podnikanie. Drobnými domácimi zvieratami sa nerozumejú hospodárske zvieratá a kôň.
 • Rozsah krytia: Poisťovňa poskytne poistné plnenie za poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia v závislosti od rozsahu poistenia mini / klasik / maxi
Limity krytia Mini Klasik Maxi
Drobné domáce zvieratá vrátane psov 400€ 4% min. 400€ 6% min. 600€

ČSOB poisťovňa

Doplnkové pripoistenie

 • pripoistenie k poisteniu domácnosti v produkte Domos Kompakt
 • Predmet poistenia: psy, mačky, fretky, teráriové zvieratá, okrasné a spevavé vtáctvo – chované poisteným alebo spolupoistenými osobami v mieste poistenia domácnosti, uvedenom na poistnej zmluve, pre záľubu, nie za účelom ďalšieho predaja (podnikanie).
 • Rozsah poistenia: náklady vynaložené na liečbu, eutanáziu, pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku jeho úrazu
 • Limity krytia: 500€

V poistení domácnosti

 • v rámci poistenia domácnosti v produkte Domos Kompakt
 • Predmet poistenia: psy, mačky, akváriové rybičky, teráriové zvieratá, okrasné a spevavé vtáctvo, domestikované zvieratá, králiky, kožušinové zvieratá, laboratórne zvieratá chované v obmedzenom množstve pre záľubu, prasatá, ovce, kozy, hrabavá a vodná hydina.
 • Rozsah poistenia: poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia v dôsledku rizík v rozsahu jednotlivých balíkov poistenia domácnosti Štandard / Extra
Limity krytia Štandard Extra
Drobné domáce zvieratá v trvalo obývanej budove 200€ 400 €

Generali

 • pripoistenie domácich zvierat v produkte Domino Extra
 • Predmet poistenia: pes žijúci v domácnosti poisteného, ktorého vlastníkom alebo chovateľom je poistený
 • Rozsah poistenia: preplatenie 70% preukázateľne vynaložených nákladov na veterinárnu starostlivosť psa – liečebné náklady na úraz, nechronické ochorenie, prvé prepuknutie ochorenia neskôr diagnostikovaného ako chronické
 • Limity krytia: voliteľné na 300€ / 600€ / 900€

Uniqa

 • v rámci poistenia Poistenie psíka
 • Predmet poistenia: pes so vstupným vekom 6 mesiacov až 6 rokov. Krytý max. do veku 8 rokov
 • Rozsah poistenia: veterinárne náklady na ošetrenie psa – choroba, úraz, nákaza, pôrodné komplikácie. Ošetrenie psa musí urobiť licencovaný veterinárny lekár.
 • Limity krytia: 500€ (Spoluúčasť je 25€ za úkon)

Wüstenrot

 • v rámci poistenia domácnosti v produkte Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu – Hodnota Domova
 • Predmet poistenia: pes, mačka, fretka, hlodavec, plaz, okrasné a spevavé vtáctvo, akváriové ryby vo vlastníctve poisteného alebo člena domácnosti, chované v mieste poistenia nie za účelom ďalšieho predaja (podnikanie)
 • Rozsah poistenia: Predmet poistenia je krytý v rámci rozsahu balíka Basic / Standard a Exclusive. Poisťovňa preplatí reálne náklady na liečenie, pohreb, kremáciu domáceho zvieraťa
 • Limity krytia: 500€

Najvyššie krytie pre psa je možné aktuálne dojednať v Generali poisťovni. Poistná suma je až vo výške 900€. Aby ste mali predstavu o cene, tak toto pripoistenie stojí takmer 100 eur ročne. Pri logike poistenia stále platí, že by sme mali poisťovať len a výhradne iba to, čo by v prípade nešťastnej udalosti mohlo v našej peňaženke spraviť veľký prievan.

Porovnať a správne vyskladať poistenie vám pomôže váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Kam investovať? Podielové fondy životného prostredia

Voda (H20) je chemická zlúčenina, ktorá pre život na planéte znamená veľmi veľa. Voda je neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti a bez nej by život na zemi nebol možný.

Nerovnováha medzi ponukou vody a dopytom po nej

Za posledných 30 rokov sa narastajúce životné štandardy spolu s rastom populácie postarali o to, že sa spotreba vody v prípade poľnohospodárstva, priemyslu ale aj domácností na celom svete zdvojnásobila.

Voda je obmedzený zdroj, preto sa očakáva v najbližších dvoch desaťročiach nárast dopytu po vode zhruba na úrovni 8-10%. Táto rastúca potreba ovplyvňuje štáty, ktoré budú musieť investovať do starnúcich infraštruktúr na úpravu a dodávku vody.

Rast populácie, zvýšená spotreba vody a nutnosť rozširovať a inovovať vodné infraštruktúry sú 3 akcelerátory, ktoré by mali priamo zvýhodňovať spoločnosti ktorých oblasť pôsobenia je spojená s vodou.

Demografické trendy a zmeny ovplyvňujú dlhodobú ziskovosť niektorých firiem. Investovanie do podielových fondov, ktoré vedia identifikovať spoločnosti, ktorých hospodárske výsledky korelujú s vývojom demografie, by malo pre investora znamenať, že sa jeho investícia povezie na trende rastu pri nízkej miere volatility. Investor tak vsádza na relatívne dobre predvídateľnú budúcnosť s nízkym vplyvom hospodárskeho cyklu.

BNP Parvest Aqua

Fond od správcu BNP Paribas Asset Management Luxembourg investuje do akcií vydaných medzinárodnými podnikmi, ktorých činnosti sú spojené s vodou:

 • Technológie na úpravu a sanitáciu vody
 • Inštalácie, údržba a renovácia systémov na dodávku vody
 • Riadenie vodného hospodárstva (čerpanie, ošetrovanie pitnej vody, dekontaminácia, recyklácia)

Fond má aktívnu správu a majetok investorov investuje do zhruba 50-tich akcií firiem z celého sveta, ktoré sú vyberané na základe očakávaní rastu a potenciálu zhodnotenia.

Základné údaje fondu

Kategória fondu:  Akciový – energie
Založenie fondu:  03. júl 2015
Benchmark:  MSCI WORLD (NR)
Nákladovosť fondu (TER):  2,21 %
Veľkosť fondu:  1 373 mil EUR
ISIN kód:  LU1165135440

Výkonnosť fondu

Ako znázorňuje svetlozelená krivka, kumulatívna výkonnosť tohto fondu zväčša prevyšuje benchmark. Fond historickými výnosmi za ostatné roky rozhodne zaujme.

Pozície fondu

Aktuálne má fond nakúpených 52 akcií rôznych spoločností. Ak spočítame prvú desiatku akcií s najvyšším podielom na celkovom majetku fondu, tak tak tie tvoria dohromady len zhruba 30% z celkového majetku fondu. Z tohto pohľadu je fond relatívne široko diverzifikovaný a nevsádza všetko iba na zopár vybraných hráčov.

Investíciu do fondu BNP PARVEST AQUA EUR je možné uskutočniť napríklad prostredníctvom platformy od European Investment Centre o.c.p, kde je možné investovať už aj s malými sumami rádovo v desiatkách eur.

Každá investícia so sebou prináša riziko, no pravidelným investovaním malých finančných prostriedkov viete toto riziko minimalizovať.

No stále platí staré známe: Pri investovaní voľných finančných prostriedkov sa vždy raďte s vaším finančným poradcom. 🙂

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Doplnkové poistenia k poisteniu domácnosti

Poisťovne sa snažia vyjsť v ústrety klientom tak, že svoje poistné produkty prispôsobujú požiadavkám trhu. Pri samotnom vybavovaní poistenia sa tak môžete stretnúť s rôznymi doplnkovými balíčkami a pripoisteniami, ktoré okrem základného vybavenia bytu či rodinného domu pripoisťujú aj niečo naviac.

Jednoducho poisťovne začali disponovať pružným výberom pripoistení a umožňujú každému svojmu klientovi vybrať si z poistenia to, čo požaduje.

Nižšie vám prinášame malý výber toho, čo je dnes možné v rámci doplnkového poistenia domácnosti poistiť. Tabuľka pre bližší prehľad obsahuje aj približnú cenovú reláciu (nemenovanej) poisťovne pri uvedenej poistnej sume:

Poistná suma

Približná cena

Okrasná záhrada, predmetom poistenia sú:

 • Živé ploty, okrasné rastliny, okrasné a ovocné kry vrátane viniča zasadené v záhrade
 • Záhradná architektúra, nadzemné terénne úpravy (skalka, kaskády, jazierka, solitérne kamene, mulčovací materiál) a trávniky
 • Záhradná technika s vlastným pohonným motorom
 • Záhradný nábytok, trampolíny
 • Vírivé a masážne vane vrátane príslušenstva

5000 eur

20 eur / rok

Autopríslušenstvo, predmetom poistenia je:

Príslušenstvo automobilov, prívesov, motocyklov, mopedov, ktoré je uskladnené v mieste poistenia a zároveň nie je pevne spojené s motorovým vozidlom, prívesom, motocyklom, mopedom (napríklad pneumatiky, disky, strešné nosiče, autosedačky, úložné boxy)

1500 eur

20 eur / rok

Náhrobný pomník, predmetom poistenia sú: pevné súčasti hrobu, hrobky, krypty.

1500 eur

15 eur / rok

Domáce zviera, predmetom poistenia je pes.

Poistené riziká predstavujú náklady spojené s veterinárnou liečbou zvieraťa (liečenie úrazu alebo choroby).

500 eur

100 eur / rok

Smart zariadenia, predmetom poistenia je: smartfón, mobilný telefón, notebook, tablet, iPad, čítačka kníh, hracia konzola, modem, router, GPS.

Poistené riziká:

 • Pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná obsluha, nešikovnosť
 • Poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou

500 eur

50 eur / rok

Ako vidíte, dnes je možné v poisťovni poistiť už takmer všetko. Od rozbitého mobilu až po náhrobný pomník či chorého psa. Sám klient si vyberie, čo (ne)chce poistiť a poistku si vyskladá tak, aby mu sedela. Poistný trh ide každým dňom dopredu a svojimi službami sa snaží vyhovieť klientom.

Na záver ešte jedna dôležitá aktualita: Od 1.9.2018 sa zviera z pohľadu zákona nepovažuje za vec, ale za cítiacu bytosť, živého tvora. Stanovila to novela Občianskeho zákonníka. Zásadné zmeny sa týkajú najmä majiteľov psov. Tí podľa zákona musia svojho štvornohého miláčika začipovať najneskôr do 31.11.2019. Nezabudnite na to, pretože za nezačipovanie hrozí majiteľovi psa pokuta!

Porovnať a správne vyskladať poistenie vám pomôže váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Tretí pilier už aj s indexovými fondmi

Doplnkové dôchodkové sporenie je spolu s príspevkami od zamestnávateľa ideálna forma prípravy na starobný dôchodok. Aktuálne tretí pilier ponúkajú 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti:

 • AXA d.d.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,
 • STABILITA, d.d.s.
 • NN Tatry – Sympatia d.d.s.

No a posledná menovaná spoločnosť NN Tatry – Sympatia d.s.s. pridala do svojho arzenálu fondov aj indexový fond, ktorý je spravovaný kombináciou aktívnej a pasívnej investičnej stratégie so zameraním na svetové akcie:

 • 50% S&P500
 • 30% Eurostoxx 50
 • 10% Nikkei225
 • 10% MSCI Emerging markets

Podobné zloženie fondov nájdete aj v indexových fondoch niektorých starobných dôchodkových spoločností ponúkajúcich II. pilier.

Indexové fondy sú pri 3. pilieri aktuálne najlacnejšou voľbou na trhu

Indexové fondy ako také sú spravované predovšetkým pasívne. To znamená, že manažér fondu nemá s ich správou veľkú starosť, a preto si za investovanie v nich necháva vyplácať len malú priebežnú odmenu.

Ročná odmena za správu indexového fondu v NN Tatry – Sympatia d.d.s. je iba 1% ročne, čo je v porovnaní s ostatnými fondmi tretieho piliera aktuálne na trhu najmenej. Avšak v porovnaní s investovaním do indexových fondov u zahraničných správcov (mimo doplnkové dôchodkové sporenie) je to stále pomerne veľa.

Rok

2018

Max. správcovský poplatok príspevkového fondu

1,4%

Správcovský poplatok indexového fondu v 3. pilieri

1,0%

Správcovský poplatok pre ETF Balíček Profi Sporenia

0,5%

Do indexových fondov (ETF fondy napríklad od správcu BlackRock) je možné investovať aj cez naše Profi Sporenie. Správcovský poplatok pri takejto forme investovania je polovičný oproti 3. pilieru.

Indexové fondy sú vhodné na dôchodkové sporenie

Indexové fondy sú vhodné predovšetkým na dlhodobé investovanie v horizonte 10 a viac rokov. V tomto dlhodobom horizonte majú najlepšie predpoklady na zhodnotenie investície nad mieru inflácie. V krátkodobom horizonte sa však indexové fondy vyznačujú vysokou volatilitou, a teda výkyvy ich výkonnosti spomedzi všetkých fondov sú najvýraznejšie.

Pre úspech v investovaní je dôležité ako nastavenie investičnej stratégie, tak aj dodržanie stanoveného investičného horizontu. Pri akomkoľvek investovaní vám poradí váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Akcia s Prvým realitným fondom: 5% za 500 dní

Zvykli sme si, že Prvý realitný fond od IAD Investments niekoľko krát ročne vyhlasuje časovo limitovanú akciu. Nie je tomu inak ani tentokrát.

IAD Investments dáva verejný prísľub, že ak váš vklad do Prvého realitného fondu za 500 dní nedosiahne zhodnotenie aspoň 5%, tak správca sľubovaný výnos doplatí z vlastného.

Ak máte v IAD Investments uzatvorenú rámcovú zmluvu a v období od 6.8.2018 do 31.10.2018 vaše vklady do PRF označíte špecifickým symbolom „5500“, tak vám správca na tieto vklady garantuje minimálne zhodnotenie 5% počas najbližších 500 dní.

 

Výrez letáku IAD

Viac o IAD Investments

IAD Investments je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, ktorá investovanie poskytuje od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje investície na Slovensku, v ČR a Slovinsku.

IAD v slovenských končinách ponúka na investovanie aktuálne tieto podielové fondy:

Konzervatívne Vyvážené  Dynamické
1. PF Slnko CE Bond Global Index
Bond Dynamic Growth Opportunities KD RUSSIA
Český konzervativní Optimal Balanced
EURO Bond Protected Equity 1
EURO Cash dlhopisový Protected Equity 2
Zaistený – IAD depozitné konto Prvý realitný fond
Korunový realitný fond

a tiež viaceré možnosti pravidelného sporenia či aktívne riadených investičných portfólií.

Na správne nastavenie vašej investície a zodpovedanie všetkých otáznikov je tu váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Investovanie v podielových fondoch pre začiatočníkov

Investovanie ako také môže priniesť potešujúce zisky. Aj preto sa poslednú dobu investovanie dostáva do popredia a získava si srdcia čoraz väčšieho počtu najmä nových začínajúcich investorov.

Existuje viacero poloprávd a predsudkov, ktoré si začínajúci investori nahovárajú. Tieto vznikajú najmä z nedostatočných informácií a nepochopenia tomu, čo investovanie v podielových fondoch skutočne predstavuje.

Investovanie do podielových fondov nie je špekulácia. Nemusíte sedieť za troma obrazovkami behajúcich grafov a ani sledovať aktuálne dianie na finančných trhoch. Investovanie do podielových fondov realizuje za vás váš správca investície – správcovská spoločnosť.

Podielové fondy vhodné najmä na dlhodobé investovanie

Investovanie do podielových fondov je dlhodobá záležitosť. Vo všeobecnosti sa neodporúča siahať po podielových fondoch vtedy, ak je investičný horizont príliš krátky. Ak chcete svoj majetok zhodnotiť, avšak viete, že ho budete o 2-3 roky nutne potrebovať, tak investovanie v podielových fondoch pravdepodobne nie je pre vás.

Podielové fondy sa predovšetkým používajú v dôchodkových produktoch. Princíp kolektívneho investovania v podielových fondoch nájdeme napríklad aj v druhom a treťom dôchodkovom pilieri.

Investovať do podielových fondov je možné prostredníctvom vopred rozvrhnutých sporiacich schém, ale aj cez individuálne nastavené investičné portfólio. Schopný finančný poradca vie identifikovať vaše požiadavky a rozvrhnúť vám portfólio tak, aby spĺňalo vaše požiadavky a zbytočne neprekračovalo vašu ochotu podstupovať riziko.

4 základné pravidlá investovania v podielových fondoch

Okrem iného má byť finančný poradca osobou, ktorá vás bude vzdelávať a vysvetlí vám všetky základné pravidlá spojené s investovaním:

 1. Investujte časť svojich úspor, nie všetky úspory – univerzálne použiteľná kalkulačka na to, koľko úspor by malo tvoriť investovanie do podielových fondov, neexistuje. Odborníci sa však zhodnú, že v dlhodobom horizonte (napríklad na dôchodok) je ideálne sporiť pravidelnými mesačnými vkladmi, ktorých výška je 5-10% vášho čistého mesačného príjmu.
 2. Investíciu rozložte do viacerých druhov podielových fondov – odborne sa táto činnosť nazýva diverzifikácia. Vašu investíciu vložte do viacerých fondov, ktoré nie sú z jednej časti sveta (napríklad len Európa), tiež vyberajte fondy nakupujúce rôzne typy aktív (akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti) a dôležité je, aby tieto fondy nepôsobili iba v jednej oblasti (napr. len technologické fondy, healthcare fondy a pod.)

typy podielových fondov - výnosový potenciál vs. riziko

Hlavné typy podielových fondov – výnosový potenciál fondu priamoúmerne rastie s podstúpeným rizikom

 1. Investujte radšej pravidelne a systematicky – toto odporúčanie sa týka najmä začínajúcich investorov. Pravidelnosť zasielania vkladov do investície znižuje riziko z nedosahovania výnosov pri negatívnych vývojoch trhu.
 2. Buďte vytrvalý, investíciu neukončujte skôr, ako dosiahnete stanovený cieľ. Nepodliehajte panike ani chaosu. Ak vám napríklad poradca odporučí fondy, ktoré sú vhodné na investovanie v horizonte 15 rokov, tak očakáva, že tento investičný horizont dodržíte. Je pravda, že v prípade investovania do podielových fondov sa môžu objaviť aj výkyvy na trhu, najmä v prípade globálnych kríz, čo dokáže zamávať výkonnosťou vašej investície. Všetky tieto javy sú ale dočasné a najmä v dlhodobom investovaní sa im nie je možné vyhnúť. Predčasným výberom prostriedkov z vašej investície, ale najmä v čase, keď je kapitálový trh v šoku a vaša investícia v záporných hodnotách, sa sami podpíšete pod svoju vlastnú stratu.

Investovanie do podielových fondov samozrejme nie je iba o týchto štyroch pravidlách. Na správne nastavenie vašej investície a zodpovedanie všetkých otáznikov je tu váš finančný poradca. Ten by mal všetky nejasnosti zodpovedať ešte skôr, ako sa pustíte do samotného investovania.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Poplatky investície v podielových fondoch?

Každý finančný produkt niečo stojí. Tak ako sa stretneme s poplatkami v prípade bežného účtu, výberom hotovosti z bankomatov, poplatkom za poskytnutie úveru, tak sa stretneme aj s poplatkami v prípade investovania do podielových fondov.

Na začiatok treba investíciám niečo obetovať a časom sa vaša trpezlivosť pretaví do výnosov, ktoré vám investícia prinesie. V prípade investovania je potrebné vyberať obozretne. Okrem preverenia si inštitúcie (či daná inštitúcia má oprávnenie od NBS na poskytovanie investičných služieb) sú dôležitým faktorom aj poplatky. Ak im nebudete venovať svoju pozornosť, tak môžu zisk z vášho investovania významne ovplyvniť.

Ako na poplatkoch ušetriť?

Pred samotným investovaním sa je potrebné oboznámiť s výškou poplatkov a spôsobom, akým sa účtujú. Zarobiť na investícii do podielových fondoch sa dá iba vtedy, ak je dosiahnutý výnos vyšší ako zaplatené poplatky.

Je tiež dobré uvedomiť si, že v prípade poplatkov neplatí rovnica, že čím viac zaplatíme na poplatkoch, tým viac sa mi vložené peniaze vo fondoch zhodnotia. Drahšie fondy už vôbec nie sú zárukou lepšieho zhodnotenia.

Vo všeobecnosti platí, že podielové fondy s veľkým objemom majetku majú vyššiu šancu znížiť celkové náklady než malé fondy. Veľké fondy môžu svoje fixné náklady prerozdeliť medzi viac investorov, prípadne do väčšej hodnoty spravovaného majetku a mali by byť tak v konečnom dôsledku pre investorov lacnejšie.

Okrem štandardného rozdelenia investície na peňažné, dlhopisové, zmiešané a akciové fondy je vždy potrebné zvážiť aj regionálne zameranie a investičnú stratégiu fondov. Pre fondy pôsobiace na hraničných a nerozvinutých trhoch tzv. „emerging markets“ a „frontier markets“ platí, že sú drahšie, než tie, ktoré investujú na trhoch rozvinutých (Európa, USA).

Poplatky spojené s nákupom podielových jednotiek

Vstupný poplatok pokrýva náklady spojené s vydaním podielového listu, jeho propagáciou a províziou pre distribútora.

Vstupný poplatok sa určuje v percentuálnej výške zo sumy investície. Výšku vstupného poplatku ovplyvňuje zameranie fondu, ktoré určuje veľkosť podstupovaného investičného rizika a očakávaného výnosu. Dynamické dlhodobejšie investície majú vyšší vstupný poplatok ako krátkodobé a konzervatívne. Na druhej strane z dlhodobého investovania je možné pri vhodnej voľbe fondov zarobiť omnoho viac a poplatok sa rýchlo investorovi vráti na ziskoch.

Priebežné poplatky investície 

Manažérsky poplatok (management fee) je poplatok investičnej spoločnosti za správu vášho majetku. Účtuje sa ako ročná percentuálna miera z objemu majetku, ktorý vám inštitúcia spravuje. Lacné investície vedia stlačiť tento poplatok do 1%, ultra-drahé investície, ktoré na Slovensku stále nájdeme, majú premrštený poplatok aj viac ako 5% ročne.

Výkonnostný poplatok (performance fee) môžeme nájsť len v niektorých fondoch. Tento poplatok sa hradí z hodnoty výnosu fondu nad jeho benchmarkom. Motivuje manažéra fondu k tomu, aby mal nadštandardné výsledky.

Poplatky spojené s odpredajom podielových jednotiek

Výstupný poplatok nie je bežným typom poplatku a vyskytuje sa vo fondoch len výnimočne. Účtuje sa pri odpredaji (redemácii) podielových jednotiek, teda v čase, keď investíciu v podielových fondoch ukončujete a prostriedky z nej vyberáte.

Celková nákladovosť investície

Total Expense Ratio (TER) je ukazovateľ celkových nákladov fondu. Je vypočítaný ako pomer celkových prevádzkových nákladov fondu k priemernej hodnote čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Tento ukazovateľ nezahŕňa vstupné a ani výstupné poplatky investície.

Ongoing charges je ďalším často využívaným ukazovateľom nákladovosti, ktorý na rozdiel od ukazovateľa TER nezahrňuje výkonnostný poplatok.

Všetky poplatky spojené s investíciou nájdete v sadzobníkoch spoločností, ako aj v kľúčových informáciách pre investorov. Pred investovaním si vždy pozrite tzv. KIID dokument. Poplatky a spôsob ich výpočtu sa tiež zvyknú uvádzať aj v prospekte fondu.

Sporenie na dôchodok v podielových fondoch

Podielové fondy majú slúžiť najmä na dôchodkové sporenie. Na Slovensku je viacero možností prípravy na starobný dôchodok. Za zmienku stojí druhý a tretí dôchodkový pilier, ale aj individuálne investovanie v zahraničných podielových fondoch a investičných schémach.

Na dôchodok sa vždy odporúča sporiť aj vo vlastnej réžii a odkladať si podľa možností aspoň 5-10% z čistého mesačného príjmu.

Pre správny výber sporenia vo fondoch je potrebné zohľadniť okrem poplatkov aj viacero iných faktorov, ako územná a odvetvová štruktúra fondu, rizikový profil fondu alebo investičný horizont. V oblasti investovania vám poradí váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Garantovaná trojročná investícia od IAD Investments

Keďže stavebné sporenie prechádza po dlhých 25-tich rokoch šokovou terapiou zmien (najmä nepriaznivých), logicky si sporitelia budú hľadať iné chodníčky ku zveľaďovaniu svojich úspor.

Hneď ako prvá varianta ku stabilným stavebným sporeniam sa núka produkt Private Portfolio 4 od IAD Investments. Tento produkt je časovo obmedzený a je možné ho využiť iba do 29.6.2018.

Investovanie s garanciou

IAD je slovenská správcovská spoločnosť, ktorá ponúka investovanie do podielových fondov. Momentálne je možné investovať do 15 podielových fondov, ktoré spravuje IAD. Okrem toho IAD ponúka rôzne druhy kapitálových sporení a aj garantované investície, teda investície, o ktorých vopred viete, aký výnos z nich dostanete.

Private Portfolio 4 je investícia, ktorá po 1097 dňoch sľubuje, že váš vklad zhodnotí na 1,0746-násobok vkladu. Táto investícia je minimálne od 3000 eur a zloženie portfólia je konzervatívne, tvoria ho zhruba 80% dlhopisy a 20% podiely fondov. Zo zhodnotenia je potom potrebné odpočítať daň, nakoľko váš výnos je automaticky na konci obdobia zrazený o daň. Po prepočte čistej výkonnosti by ste sa dostali k číslu 2,43 % ročne.

Čistá výkonnosť takejto garantovanej investície je pri dnešnej situácii na trhu relatívne slušná. Na trhu sú bežné sporiace účty s úrokovou sadzbou do 0,3%. Tiež pravdepodobne nenájdete termínovaný vklad s trojročnou viazanosťou, ktorý ma vyšší výnos ako 1,62% ročne v čistom. V tomto merítku má produkt Private Portfolio 4 navrch.

IAD Investments prichádza už so 4-tou obmenou produktu Private portfólio a svoj prísľub garantovaného zhodnotenia zatiaľ vždy splnila. Garancia pri investovaní na kapitálovom trhu nie je právne vymáhateľná, do veľkej miery tak IAD za stav investície zodpovedá len svojim dobrým menom. IAD sľubuje, že ak finančné nástroje nedosiahnu stanovený výnos, tak vaše garantované výnosy doplatí z vlastného. IAD je spoločnosť, ktorá na trhu funguje od roku 1991, nie je to žiadna novopečená firma, ale naopak spoločnosť s dlhoročnou a najmä dobrou reputáciou.

Investovanie bez garancie

Ak investujete dlhodobo, tak nemusíte hľadať garantované riešenia. Tie váš potenciálny výnos iba brzdia. Na Slovensku je viacero možností ako investovať dlhodobo (pripravovať sa na dôchodok).

Podielové fondy sú ideálnym riešením, ako sa pripravovať na starobu počas pracovného života. Popri druhom a treťom pilieri sa vždy odporúča sporiť na dôchodok aj vo vlastnej réžii a odkladať si podľa možností aspoň 5-10% z čistého mesačného príjmu. Podielové fondy sú vhodné riešenie na dôchodkové sporenie. Dobré fondy dokážu ponúknuť výnos aj viac ako 5% ročne.

Pre správny výber sporenia vo fondoch je potrebné zohľadniť viacero faktorov ako poplatky, územná a odvetvová štruktúra fondu, rizikový profil fondu alebo investičný horizont. V oblasti investovania vám poradí váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Aktuálne zmeny v stavebnom sporení

Avizované zmeny, ktoré by neplnoletých úplne vylúčili z nároku na štátnu prémiu stavebného sporenia, nakoniec vláda zmiernila. Deti sa obmedzenia štátnej prémie zo stavebného sporenia nemusia nateraz obávať, dostanú ju aj v roku 2019.

Po novele by štátna podpora na stavebné sporenie mala byť účelnejšia, efektívnejšia a mala by byť adresovaná tým, ktorí chcú použiť nasporené prostriedky na stavebné účely.

Bez „priateľských sporiteľov“

Dodnes si sporitelia v stavebnom sporení mohli sporiť a poberať štátnu prémiu, a to napriek tomu, že prostriedky zo stavebného sporenia po 6 rokoch využili na úplne iný účel ako stavebné účely, rekonštrukciu, či kúpu nehnuteľnosti – napríklad na dovolenku, nové auto a podobne. Po novom sa štátna prémia inštitútu tzv. priateľských sporiteľov nebude týkať.

Štátna prémia pre deti ostáva

Štátna prémia by sa mala vyplácať osobám starším ako 18 rokov iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Limit na štátnu pomoc je podobný ako pre hypotéky pre mladých.

Našťastie vláda svoj zámer vylúčiť deti zo štátnej podpory v tejto novele vynechala. Deťom sa teda štátna prémia stavebného sporenia ponecháva bez zmeny. Deti teda budú mať nárok na štátnu prémiu bez ohľadu na príjem ich rodičov.

Medziúver a stavebný úver

Momentálny stav umožňuje čerpať štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru, čo významne znižuje ochotu stavebných sporiteľov počkať si na pridelenie stavebného úveru, ktorý je výhodnejší.

Po novom štátna prémia už nebude prideľovaná na medziúvery. Ak sporiteľ v stavebnom sporení požiada o medziúver, bude musieť jemu pridelenú štátnu prémiu vrátiť.

Pri stavebnom úvere sa zmeny nedejú. O stavebný úver je možné požiadať len vtedy, ak sporiteľ nasporí polovicu cieľovej sumy. Podmienky na jeho získanie sú ťažšie ako pri medziúvere a asi aj preto je jeho podpora štátnou prémiou oprávnene ponechaná.

Zmení sa % štátnej prémie

Doteraz sa výška štátnej prémie musela hýbať v mantineloch od 5 do 15% z ročného vkladu. Po novom rezort financií navrhuje znížiť spodnú hranicu percentuálnej výšky štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu.

V praxi to môže znamenať to, že na dosiahnutie plnej štátnej prémie bude potrebné ročne vložiť dvojnásobný vklad v porovnaní so súčasnou situáciou (1327,80 eur).

Zároveň sa upravuje maximálna suma ročnej štátnej prémie z doterajších 66,39€ na rovných 70,00 €. 

Vložiť na účet stavebného sporenia ročne 2800 eur by pre osobu s hrubým mesačným príjmom do 1300 eur tak bolo určite náročnou výzvou. Mesačný vklad pre pridelenie plnej štátnej prémie by musel byť až 233,3 eur.

V stavebnom sporení nesporte dlhodobo – na dôchodok

Ak sa chystáte nahromadiť deťom k ich osemnástinám peknú kôpku peňazí, tak sa stavebnému sporeniu oblúkom vyhnite. Nie je to produkt, ktorého parametre majú predpoklad zúročiť vklady nad mieru inflácie.

Ak chcete sporiť dlhodobo, hľadáte napríklad dôchodkové sporenie alebo sporenie na dve dekády pre dieťa, vhodnejšou voľbou sú podielové fondy. Dobré fondy dokážu ponúknuť výnos aj viac ako 5% ročne.

Či už chcete sporiť deťom, sebe na dôchodok alebo si len jednoducho tvoriť rezervy na horšie časy, stále ostáva relatívne veľa možností, ako tak robiť efektívnejšie než v stavebnom sporení. Otázka je, aký je váš prehľad v spleti finančných produktov, aké sú vaše skúsenosti a preferencie. S výberom finančného produktu vám poradí odborník – finančný poradca.

 

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Štátna prémia na stavebné sporenie nebude pre každého!

Po nepríjemnej regulácii na hypotéky pre mladých čakajú zmeny aj stavebné sporenie. Ministerstvu financií prekáža, že štátna prémia stavebného sporenia je prideľovaná každému bez rozdielu veku či príjmu ale aj to, že štátnu prémiu je možné čerpať aj na iný ako stavebný účel.

Pomyselná hranica troch rokov

Nárok na štátnu prémiu bude určovať magická hranica troch rokov. Ak sporiteľ v stavebnom sporení zruší zmluvu do troch rokov, zanikne mu aj nárok na štátnu prémiu, ktorú pravdepodobne bude musieť vrátiť. Pri zrušení stavebného sporenia po 3 rokoch už bude rozhodovať účel využitia prostriedkov. Ak prostriedky využijete na stavebné účely, štátna prémia vám ostane.

Dokladovanie účelu aj po 6 rokoch

Dnes platí, že nasporené prostriedky v stavebnom sporení môžete po 6 rokoch použiť na akýkoľvek účel bez nutnosti tento účel dokladovať. Chystané zmeny však prinútia sporiteľov účel sporenia dokladovať aj po dlhých šiestich rokoch sporenia. Ak stavebný účel nezdokladujete, štátnej prémie sa nedočkáte. Ruší sa inštitút tzv. „priateľských sporiteľov“.

Príjem vyšší ako 1,3x priemernej mzdy bude bez štátnej prémie

Ak váš príjem prekročí hranicu 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, na štátnu prémiu môžete zabudnúť. Pravidlá sú teda rovnaké ako pre zvýhodnené hypoúvery pre mladých. V prípade vkladového produktu pribudne na plecia sporiteľov, ale aj sporiteľne, dodatočná administratívna záťaž – príjem sa bude dokladovať prostredníctvom daňového priznania, čestného prehlásenia, Sociálnej poisťovne, alebo…? Každý papier navyše a každý úkon navyše buď samotného sporiteľa odradí, alebo, naopak, zvýši poplatky sporiteľne.

Deti bez štátnej prémie

Vek 18 rokov bude tiež jednou z podmienok pre získanie štátnej prémie. Ak ste chceli deťom odkladať na štart do života, vyberte si radšej podielové fondy a sporiace schémy. Stavebné sporenie ani doteraz nebolo ideálnym riešením na 18- a viacročné sporenie, avšak sme toho názoru, že aj takéto sporenie je vždy lepšie ako žiadne.

Medziúvery bez prémie

Ministerstvu pravdepodobne prekáža výrazne vyšší objem medziúverov v porovnaní so stavebnými úvermi. Tých je zhruba 5-násobok a štátna prémia sa na ne vzťahovať nebude.

Štátna prémia bez matematiky

Štátna prémia dnes odráža pomery na trhu a reflektuje trhové úrokové sadzby. Po novej zmene by štátna prémia mala byť akýmsi nástrojom parlamentu. Podľa návrhu by sa jej výška určovala 1x do roka s prihliadnutím na štátny rozpočet, a to zákonom o štátom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Opäť nejasnosť a nepredvídateľnosť toho, či štátnu prémiu vôbec dostanete, a ak áno, v akej výške… aj to odradí viacerých potenciálnych sporiteľov.

Kritika zdravého rozumu

Po tom ako sa slovenské domácnosti začali zadlžovať vysokým tempom, zvýhodnenie akýchkoľvek sporiacich produktov by mohlo pomôcť tvorbe úspor. Sporiace produkty sú neodmysliteľnou súčasťou zdravého rodinného rozpočtu.

Stavebné sporenie už v súčasnosti neponúka nadštandardné zhodnotenie a bez štátnej prémie pravdepodobne ostane len nezaujímavým produktom. Ak sa chystané regulácie pretavia do praxe, stavebné sporiteľne rozhodne nečaká nič dobré. Nič dobré nečaká ani zodpovedných ľudí, ktorí rozumejú tomu, že tvorba rezervy je pre bezproblémové fungovanie domácnosti nevyhnutná.

Či už chcete sporiť deťom, sebe na dôchodok alebo si len jednoducho tvoriť rezervy na horšie časy, stále ostáva relatívne veľa možností, ako tak robiť efektívnejšie než v stavebnom sporení. Otázka je, aký je váš prehľad v spleti finančných produktov, aké sú vaše skúsenosti a preferencie. S výberom finančného produktu vám poradí odborník – finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.