Kam investovať? Podielové fondy sektora technológií

Technologický sektor prechádza rýchlymi štrukturálnymi zmenami, vrátane mobility, cloud computingu, internetu vecí a všetky tieto faktory menia spôsob, ako o technológiách premýšľame.

Technologický sektor tiahnu rýchlo sa rozvíjajúce témy ako využitie cloudu a prielom v umelej inteligencii, čo prirodzene priťahuje pozornosť investorskej verejnosti. Tá vyhľadáva mnoho zaujímavých investičných príležitostí, a to najmä v oblasti technológií v malých inovatívnych spoločnostiach.

BNP Parvest Disruptive Technology

Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií, ktoré emitujú spoločnosti v oblasti inovácií alebo využívania inovácií technológií vrátane, okrem iného, umelej inteligencie, cloud computingu a robotiky na celom svete.

Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World (NR). Príjmy fondu sa systematicky opätovne investujú.

O fonde PARVEST Disruptive Technology:

  • fond je koncipovaný tak, aby sa podieľal na výhodách inovatívneho vývoja v oblasti technológií
  • koncentrované portfólio 30-50 akcií s dobrou rastovou príležitosťou
  • odvetvová alokácia: 75% IT sektor, 25% biotechnológie, e-commerce, fintech
  • územná alokácia: 80% USA, vrátane malých spoločností
  • aktuálne rating 4 hviezdy Morningstar

Základné údaje fondu

Kategória fondu:  Akciový – technológie
Založenie fondu:  17 máj 2013
Benchmark:  MSCI WORLD (NR)
Nákladovosť fondu (TER):  1.50%
Veľkosť fondu:  992 mil EUR
ISIN kód:  LU0823421689

Výkonnosť fondu

Ako znázorňuje zelená krivka, kumulatívna výkonnosť tohto fondu zväčša prevyšuje benchmark. Fond historickými výnosmi za ostatné roky rozhodne zaujme.

Pozície fondu

Aktuálne má fond nakúpených 46 akcií rôznych spoločností. Ak spočítame prvú desiatku akcií s najvyšším zastúpením na celkovom majetku fondu, tak tie tvoria dohromady len zhruba 1/3 z celkového majetku fondu. Z tohto pohľadu je fond relatívne široko diverzifikovaný a nevsádza všetko iba na zopár vybraných hráčov.

Zdroj:  BNP Paribas – Výkonnostný report a prospekt fondu


Investíciu do fondu BNP PARVEST Disruptive Technology (EUR) je možné uskutočniť napríklad prostredníctvom platformy od European Investment Centre o.c.p, kde je možné investovať už aj s malými sumami rádovo v desiatkach eur.

Každá investícia so sebou prináša riziko, no pravidelným investovaním malých finančných prostriedkov viete toto riziko minimalizovať.

No stále platí staré známe: Pri investovaní voľných finančných prostriedkov sa vždy raďte s vaším finančným poradcom. 🙂

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.