Akcia s Prvým realitným fondom: 5% za 500 dní

Zvykli sme si, že Prvý realitný fond od IAD Investments niekoľko krát ročne vyhlasuje časovo limitovanú akciu. Nie je tomu inak ani tentokrát.

IAD Investments dáva verejný prísľub, že ak váš vklad do Prvého realitného fondu za 500 dní nedosiahne zhodnotenie aspoň 5%, tak správca sľubovaný výnos doplatí z vlastného.

Ak máte v IAD Investments uzatvorenú rámcovú zmluvu a v období od 6.8.2018 do 31.10.2018 vaše vklady do PRF označíte špecifickým symbolom „5500“, tak vám správca na tieto vklady garantuje minimálne zhodnotenie 5% počas najbližších 500 dní.

 

Výrez letáku IAD

Viac o IAD Investments

IAD Investments je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, ktorá investovanie poskytuje od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje investície na Slovensku, v ČR a Slovinsku.

IAD v slovenských končinách ponúka na investovanie aktuálne tieto podielové fondy:

Konzervatívne Vyvážené  Dynamické
1. PF Slnko CE Bond Global Index
Bond Dynamic Growth Opportunities KD RUSSIA
Český konzervativní Optimal Balanced
EURO Bond Protected Equity 1
EURO Cash dlhopisový Protected Equity 2
Zaistený – IAD depozitné konto Prvý realitný fond
Korunový realitný fond

a tiež viaceré možnosti pravidelného sporenia či aktívne riadených investičných portfólií.

Na správne nastavenie vašej investície a zodpovedanie všetkých otáznikov je tu váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.