Zvýhodnené hypotéky od roku 2018

Na trhu existuje málo produktov, ktoré sú zvýhodnené. Jedným z nich je hypotéka pre mladých. Štát ponúka mladým žiadateľom o úver, ktorí nemajú príliš vysoký príjem, možnosť odrátať si časť zaplatených úrokov z dane, čím každoročne ušetria.

Hypotéky pre mladých pred rokom 2018

Pred rokom 2018 bola štátna podpora hypoték pre mladých prideľovaná formou zníženia úrokovej sadzby o 3 percentá. Na trhu sa objavili hypotéky, ktoré boli naozaj s neštandardne nízkym úrokom. Jedna nemenovaná banka poskytovala pre mladých úver s úrokovou sadzbou len 0,05%. Takáto sadzba platila počas prvých 5 rokov a bola fixovaná.

Slovensko a najmä mladí ľudia sa voči ostatným krajinám Európy začali zadlžovať rýchlejším tempom. Niektoré banky používali na štátnu podporu pre mladých iný meter a štátny príspevok nebol vo forme poníženia úrokovej sadzby, ale na bežný účet klientov každý mesiac pristala nejaká finančná čiastka. Celková splátka za úver sa počas prvých 5 rokov nemusela odlišovať, ale istina takýchto úverov klesala oveľa nižšie, čím sa banka dostávala do výhody.

Rozdiely v hypotékach boli a vedelo o nich aj Ministerstvo financií, a preto prišla začiatkom tohto roku do platnosti novela.

Hypotéky pre mladých po roku 2018

Štátna pomoc pri hypotékach po novom už nespočíva v znížení úrokovej sadzby, ale v uplatňovaní si daňového bonusu na zaplatené úroky. Ako sa štátna pomoc prejaví v peňaženkách mladých dlžníkov sme napísali v článku: Hypotekárny úver pre mladých sa od roku 2018 zmení!

Tu sa pokúsime uviesť prehľad najzásadnejších zmien, ktoré sa budú týkať zvýhodnených úverov od roku 2018. Nech sa páči:

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky

  • klientovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítaný z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom (aj vo výstavbe)
  • daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok
  • nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úver na bývanie

Povinnosti klientov

Klienti musia byť pre uplatnenie daňového bonusu sami aktívni a musia si uplatniť možnosť zníženia dane o výšku daňového bonusu, a to po splnení zákonných podmienok:

  • vek klienta: minimálne 18 rokov a najviac 35 rokov
  • priemerný mesačný príjem: vypočítaný zo zdaniteľných príjmov klienta, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR zistenej ŠÚSR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov.
  • účel úveru: kúpa bytu alebo rodinného domu, zmena dokončenej stavby bytu alebo rodinného domu, výstavba rodinného domu (nehnuteľnosti musia byť určené na bývanie)

Daňový bonus si môže uplatniť len hlavný dlžník pri podaní svojho daňového priznania. O sumu polovice zo zaplatených úrokov si zníži daň, pričom platí, že ak je daň nižšia ako je výška nároku na daňový bonus, klient dostane preplatok.

Povinnosť banky

Pre uplatnenie daňového bonusu bude potrebné od banky dostať potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré vystaví banka klientom bez poplatku.

Toto je prehľad najzásadnejších zmien, ktoré novela priniesla. Štátna podpora pre mladých v oblasti bývania tu stále je, možno nie v takej miere ako pred rokom 2018, ale na druhej strane ju banky nemôžu prispôsobiť podľa seba.

Ak uvažujete o vlastnom bývaní, tak vám určite poradí váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.