Archívy značky: poistenie

Hľadáte detské poistenie bez „sporenia“?

V jednom z mnohých mailov sme obdržali otázku od pani Klaudii, či je možné aj pre deti dojednať poistenie, bez „sporiacej“ časti, čiže mala záujem čisto len o poistenie svojich detí. Poukázali sme na výhodnosť a cenovú dostupnosť samostatného poistenia bez povinnosti „sporiť“ v jednej poistnej zmluve.

Pani Klaudia s manželom Tomášom požadovali poistiť dcérku Lauru (5r.) a syna Michala (3r.) na riziko:

 • trvalých následkov úrazu
 • kritických chorôb
 • denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Po dôkladnej konzultácií sme navrhli takéto riešenie:

Laura – 5 rokov Michal – 3 roky
Dojednané riziko do 26 rokov Poistná suma Dojednané riziko do 26 rokov Poistná suma
Trvalé následky úrazu s progresiou 500% 20 000 EUR Trvalé následky úrazu s progresiou 500% 20 000 EUR
Prémiová ochrana 25 000 EUR Prémiová ochrana 25 000 EUR
Denná dávka za dobu liečenia úrazu 10 EUR / deň Denná dávka za dobu liečenia úrazu 10 EUR / deň
Denná dávka za hospitalizáciu 20 EUR / deň Denná dávka za hospitalizáciu 20 EUR / deň
Chirurgický zákrok (choroba + úraz) 1 000 EUR Chirurgický zákrok (choroba + úraz) 1 000 EUR
Kritické choroby 20 000 EUR Kritické choroby 20 000 EUR
Akákoľvek smrť 2 000 EUR Akákoľvek smrť 2 000 EUR
Mesačné náklady – Kristína 18,65 EUR Mesačné náklady – Filip 17,65 EUR

Celkové mesačné náklady na poistenie detí sú v nami navrhovanom riešení 36,30 EUR mesačne. Čo rodičia získajú za mesačné poistné 36,30 EUR? Odpoveď je jednoduchá, dostanú maximálne efektívne krytie, ktoré im pomôže prekonať finančné problémy. Ktoré môžu vzniknúť pri sprievode dieťaťa v nemocnici počas hospitalizácie, prípadne pri sprevádzaní dieťaťa vyšetreniami v súvislosti s kritickou chorobou, alebo úrazom!

 • Trvalé následky úrazu sú navrhnuté na maximálnu poistnú sumu 100 000 EUR (plní sa príslušné percento v zmysle oceňovacej tabuľky)
 • Prémiová ochrana slúži ako pripoistenie pre prípad telesného poškodenia následkom úrazu s plnením od 50%. (Je vyplatená jednorázovo spolu s trvalými následkami úrazu.) Poistné plnenie je 25 000 EUR.
 • Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu je vo výške 10 EUR / deň, podmienkou je minimálna doba liečenia úrazu 14 dní (plní sa spätne od prvého dňa)
 • Denná dávka pri pobyte v nemocnici 20 EUR / deň (plní sa od 1. dňa)
 • Chirurgický zákrok z dôvodu choroby a úrazu je dojednaný na poistnú sumu 1 000 EUR (príslušné % podľa oceňovacej tabuľky za konkrétny zákrok)
 • Akúkoľvek smrť – toto riziko sme odporučili dojednať klientovi vo výške 2 000 EUR (akokoľvek to vyznie morbídne, žiaľ aj takéto nepríjemné situácie prinesie život. Riziko slúži ako tzv. „pohrebné“ na čiastočné vykrytie nákladov spojených s pohrebom dieťaťa).
 • Kritické choroby sú dojednané na významnú poistnú sumu 20 000 EUR. „Detský balíček“ obsahuje nasledovné kritické choroby:
Operácie aorty, Aplastická anémia,
Nezhubný nádor mozgu, Strata reči,
Slepota, Ochorenie pľúc,
Rakovina, Závažné poranenia hlavy,
Kóma, Ochorenie motorických neurónov,
Hluchota, Paralýza (ochrnutie),
Diplégia, Paraplégia,
Encefalitída, Kvadruplegia,
Srdcový infarkt konkrétnej závažnosti, Ťažké popáleniny,
Operácia srdcovej chlopne, Cievna mozgová príhoda,
Hemiplégia, Subakútna sklerotizujúca panencefalitída,
Zlyhanie obličiek, Operácie vencovitých tepien-aorto-koronárny-bypass,
Strata horných a dolných končatín, Transplantácia životne dôležitých orgánov

Takto vyskladané detské rizikové životné poistenie komplexne pokrýva riziko úrazu aj choroby. Manželom Klaudii a Tomášovi sa takéto riešenie páčilo nakoľko presne vedia za aké dojednané riziká platia.

Cena takéhoto riešenia pri tak vysokých poistných sumách je 36,30 EUR pri mesačnej platbe (Laura 18,35 EUR a Michal 17,35 EUR).

Chcete mať lacné a kvalitné poistenie pre deti? Chcete deti poistiť a sporenie pre deti mať mimo poistenia? Kontaktujte nás s my Vám pripravíme individuálne riešenie presne podľa Vašich požiadaviek na poistné krytie!

Marek Vitkovský

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Lacné a efektívne riešenie pre rizikové skupiny

Prečítajte si nasledujúci článok, v ktorom  sme dojednali riziko smrti následkom úrazu pre murára.

Pri slove smrť neraz každému „prejde mráz po chrbte“. Pri slovnom spojení „smrť následkom úrazu“ každého napadne nešťastný pád, zranenie, udalosť, ktorá vedie k smrti. Nasledujúce riešenie je odpoveďou na otázky viacerých klientov, ako možno dojednať riziko – smrť následkom úrazu v cenovo dostupnej hladine. Požiadavka na vypracovanie ponuky smerovala predovšetkým od klientov, ktorí sú deň čo deň v rizikovom prostredí ako stavbári, vodiči z povolania atď.

Ako príklad uvediem pána Mariána, ktorý sa rozhodol  pre ochranu svojej mladej rodiny.

Nakoľko v pôvodnej zmluve vychádza dojednanie takéhoto rizika zbytočne draho, rozhodol som sa klientovi dojednať riziko v samostatnej zmluve.

 • Vek: 35
 • Povolanie: murár (pracuje aj vo výškach)
 • Záväzky: hypotéka vo výške 25 000 EUR

Dojednané riziko: Smrť následkom úrazu
Poistná suma: 30 000 EUR
Rozšírené poistné krytie: dvojnásobné plnenie v prípade účasti na dopravnej nehode (60 000 EUR)

Cena takéhoto riešenia je vzhľadom na rizikovú skupinu poisteného, výšku poistného krytia viac než fantastická, 54 EUR ročne, tz. 4,5 EUR mesačne.

Chcete mať aj Vy efektívne zabezpečenú rodinu? Máte rizikové povolanie a potrebujete cenovo dostupné riešenie životného poistenia?

Pripravíme Vám individuálne riešenie presne podľa Vašich požiadaviek na poistné krytie!

Marek Vitkovský

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.