Mesačné archívy: jún 2019

8% odvod z poistenia sa netýka pripoistení k životnému poisteniu

Po zavedení 8%-nej dane z neživotného poistenia chcel štát uvaliť novú 8 %-nú daň aj na doplnkové poistenia k životnému poisteniu. Doplnkové poistenia sú tie, ktoré si uzatvárate k životnej poistke. Čiže všetky pripoistenia, ktoré sa netýkajú smrti (dožitia sa konca poistnej doby) poisteného ale sú to rôzne pripoistenia:

  • úrazu
  • invalidity
  • pracovnej neschopnosti
  • rakoviny
  • chirurgického zákroku
  • hospitalizácie
  • a iné

Problémom najmä pri investičných a kapitálových životných poisteniach s doplnkovými poisteniami bolo vyčíslenie, aká časť ceny ide na životné poistenie a koľko na pripoistenia. Kým pri neživotných poistkách môžu klientom každý rok zmeniť cenu a naúčtovať im daň, pri životných sa to nedá, keďže na celé obdobie zmluvného vzťahu klient platí rovnakú dohodnutú sumu.

Tieto zmluvy sa pritom uzatvárajú s trvaním zmluvného vzťahu aj na niekoľko desaťročí. Zvýšené náklady na daň by tak museli znášať poisťovne. Ministerstvo financií napokon výklad zákona pozmenilo a finančná správa upravila metodický pokyn. Výsledkom je, že poisťovne nemusia odvádzať daň z doplnkových poistení uzatvorených k životným poistkám.

Náš názor k novým daniam z poistenia

Mať uzatvorené životné poistenie považujeme za zodpovedný prístup. Životné poistenie chráni finančné výpadky z dôvodu straty zdravia alebo života poisteného. Obzvlášť sú na tieto riziká náchylné rodiny s veľkými úvermi. Životné poistenie by preto mali mať uzatvorené aspoň živitelia rodín.

Pri nastavovaní životného poistenia je nesmierne dôležité dobre vyhodnotiť riziko a k nemu správne nastaviť jednotlivé poistné sumy pripoistení. Pri výbere a nastavení životného poistenia si nevystačíte len s laickými informáciami. Poistné produkty sú prešpikované odbornými výrazmi a sú plné výluk. Pomôže vám váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.