Mesačné archívy: február 2019

3. dôchodkový pilier opäť zlacnel

Doplnkové dôchodkové sporenie (3. dôchodkový pilier) je jednou z možností, ako si v aktívnom veku tvoriť rezervu na dôchodok. Tretí dôchodkový pilier je dnes v obľube najmä u zamestnancov tých firiem, ktoré im na tretí pilier ponúkajú benefit v podobe príspevkov.

Odplata za správu pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť

Za správu majetku vo fonde dostáva správca odmenu. Výška odmeny je zhora ohraničená zákonom. Odplata za správu je však pri zmluvách podpísaných v rôznom čase rôzna.

Hraničným termínom je rok 2014. Na trhu existujú zmluvy 3. piliera, ktoré boli uzatvorené pred rokom 2014 a zmluvy, ktoré boli uzatvorené po roku 2014 resp. aj zmluvy podpísané skôr, ak k ním bol dodatočne podpísaný zmluvný dodatok. V tomto článku sa budeme venovať iba zmluvám s najaktuálnejšími podmienkami.

V roku 2014 sa udiala novela zákona, ktorá ohraničila maximálnu odplatu za správu fondov pre DDS, a zároveň aj postupne každoročne túto maximálnu odplatu znížila. Tretí pilier je z tohto pohľadu pre sporiteľov stále viac a viac výhodnejší.

Maximálnu možnú odmenu správcu za správu príspevkového a výplatného fondu znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Rok

2014

2015 2016 2017 2018 2019

2020

Max. odmena pre DDS za správu príspevkového fondu

1,80%

1,70% 1,60% 1,50% 1,40% 1,30%

1,20%

Max. odmena pre DDS za správu výplatného fondu

0,90%

0,85% 0,80% 0,75% 0,70% 0,65%

0,60%

Tieto poplatky sa však týkajú iba zmlúv doplnkového dôchodkového sporenia uzatvoreného po roku 2014, resp. zmlúv aj skorších ale s dodatočne podpísaným zmluvným dodatkom. Pre objektívnosť informácie musíme povedať, že na trhu už dnes niektoré DDS ponúkajú fondy, ktorých odplata za správu nedosahuje maximálnu hranicu. Ale nie je ich na trhu veľa.

Daňová výhoda

Nespornou výhodou sporenia v treťom pilieri podľa nových podmienok platných na zmluvy po roku 2014 je možnosť zarátať si uhradené príspevky ako odpočítateľnú položku základu dane, a to až do výšky 180 eur ročne. Pri aktuálnej sadzbe dane z príjmov pre fyzické osoby (19%) tak ušetríte na dani maximálne 34,2 eur ročne. Nie je to veľa, ale rozhodne to sporiteľom neuškodí.

Zmena DDS

Ak sa vám vaša DDS nepozdáva môžete ju vymeniť. Nasporené prostriedky je teda možné presunúť do inej DDS. Ak však túto zmenu chcete učiniť do 1 roka od uzatvorenia zmluvy s DDS, tak DDS má nárok na vyplatenie poplatku, ktorý je zákonne vymedzený na najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte. Ak sa rozhodnete pre zmenu neskôr, tak to už je zdarma.

Iba tretí pilier nestačí!

Byť zúčastnený iba na sporení v treťom pilieri nestačí, pre zvýšenie efektívnosti tohto sporenia je potrebné aj vybrať správny príspevkový fond.

Tretí dôchodkový pilier však nie je zárukou ani predpokladom pre dosiahnutie príjmového štandardu, na ktorý ste boli zvyknutí počas aktívneho pracovného života. Ak sa chcete pripraviť na starobu zodpovedne, tak je nutné využiť popri tom aj iné dôchodkové sporenie.

Pri akomkoľvek investovaní a sporení sa vždy raďte s odborníkmi. Otázku starobného dôchodku rozhodne nepodceňujte!

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.