Denné archívy: 14. januára 2019

Príspevok do druhého piliera sa v roku 2019 zvýšil

Ak ste účastníkom na starobnom dôchodkovom sporení (tzv. 2. pilier), tak sa vaša príspevková sadzba od začiatku tohto roka 2019 zvyšuje zo 4,50% na 4,75% z hrubej mzdy (resp. vymeriavacieho základu ak ste SZČO).

Príspevok do 2. piliera

Od roku 2017 je zákonne stanovený medziročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu pre príspevky do 2. piliera. Tento nárast bude pokračovať až do roku 2024, keď príspevok do 2. piliera bude tvoriť 6% hrubej mzdy. Zároveň sa sadzba poistného, hradeného do Sociálnej poisťovne bude znižovať tak, aby bol celkový súčet príspevkov do 1. a 2. piliera dovedna 18% z hrubej mzdy sporiteľa.

Výška príspevku do 2. piliera pred zmenou

Novela zákona o 2. pilieri, ktorá určuje každoročný nárast príspevkovej sadzby, bola schválená ešte v roku 2012. Predtým platilo, že je výška odvodov do 1. a 2. piliera v rovnakej miere. Z celkových sociálnych odvodov skončila polovica v prvom a polovica v druhom pilieri, za predpokladu, že sporiteľ bol na 2. dôchodkovom pilieri zúčastnený.

Ak sporiteľ zúčastnený v druhom pilieri nebol, tak jeho sociálne odvody končili len v Sociálnej poisťovni a to v plnom rozsahu 18% z vymeriavacieho základu.

Od konca roku 2012 sa príspevky na sociálne poistenie zmenili z pomeru 9:9 na 4:14 v prospech Sociálnej poisťovne a zároveň sa prijalo opatrenie, ktoré do roku 2024 postupne zmení toto rozloženie na 6:12.

Vývoj príspevkov na sociálne poistenie

Vývoj výšky odvodov na sociálne poistenie znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Rok 2012 2013 -2016 2017 2018 2019
Odvod do Sociálnej poisťovne: 9,00% 14,00% 13,75% 13,50% 13,25%
Odvod do 2. piliera: 9,00% 4,00% 4,25% 4,50% 4,75%

Druhý pilier je najmä pre mladých

Vstúpiť do 2. piliera je možné kedykoľvek, ak ste ešte nedovŕšili vek 35 rokov. Vstup do druhého piliera sa realizuje podpisom účastníckej zmluvy s jednou z aktuálne šiestich DSS na finančnom trhu:

  • AEGON, d.s.s., a.s.
  • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Nesmierne dôležité je správne nastavenie investičnej stratégie. Najmä ľudia v mladšom veku by príspevky do 2. piliera mali investovať v negarantovaných fondoch, kde sa ich financie na kapitálových trhoch zhodnocujú rýchlejším tempom.

Poznámka: V roku 2019 by malo dôjsť k odkúpeniu AEGON, d.s.s., a.s. spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a k zlúčeniu dôchodkových fondov. Ponuka spoločností sa teda zúži zo 6 na 5 DSS.

Sporiť len v 2. pilieri nestačí!

Ak ste dlhodobo zamestnaný a zároveň ste aj zúčastnený v druhom pilieri, tak vám druhý pilier môže pomôcť zhodnotiť vaše uhradené príspevky. Je však potrebné investovať v správnych fondoch.

Druhý dôchodkový pilier však nie je zárukou ani predpokladom pre dosiahnutie príjmového štandardu, na ktorý ste boli zvyknutí počas aktívneho pracovného života. Ak sa chcete pripraviť na starobu zodpovedne, tak je vhodné využiť popri tom aj iné dôchodkové sporenie.

Pri akomkoľvek investovaní sa vždy raďte s odborníkmi. Pri druhom dôchodkovom pilieri ale aj pri iných formách sporenia je dôležité práve nastavenie investičnej stratégie. A otázku starobného dôchodku rozhodne nepodceňujte!

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.