Mesačné archívy: december 2018

Poistenie psa, mačky a iných domácich zvierat

Máte doma štvornohého chlpatého miláčika, ktorý vám doma dennodenne zlepšuje náladu a chcete ho mať poisteného? Alebo chcete poistiť chameleóna, papagája, akváriové rybky, kozy, ovce, ošípané či dokonca aj včely? To všetko je dnes možné poistiť.

Ponúkame vám rozsiahlý prehľad poistení pre vašich domácich miláčikov v 6-tich komerčných poisťovniach:

Allianz SP

 • v rámci poistenia domácnosti v produkte Môj Domov
 • Predmet poistenia: pes, mačka, fretka, hlodavec, plaz, okrasné a spevavé vtáctvo, akváriové ryby vo vlastníctve poisteného alebo člena domácnosti, chované v mieste poistenia pre potešenie.
 • Rozsah krytia:
  • zodpovednosť za škodu ak boli preukázané nároky na náhradu škody, ktorú musí poistený uhradiť a tieto škody vznikli v súvislosti s chovom alebo vlastníctvom zvierat poisteným
  • pohreb, kremácia domáceho zvieraťa – potvrdené účtovnými dokladmi
  • náklady na liečenie domáceho zvieraťa – ak boli vynaložené na nevyhnutný lekársky zákrok alebo liečenie v súvislosti s úrazom domáceho zvieraťa
Limity krytia v rodinnom dome / byte v rekreačnom dome / chate
Domáce zviera 500€ 300€
Náklady na liečenie a pohreb domáceho zvieraťa 100€ 100€

AXA poisťovňa

 • v rámci poistenia domácnosti v produkte Domov IN
 • Predmet poistenia: mačky, psy, teráriové zvieratá, akváriové rybky, spevavé a okrasné vtáctvo, králiky, vodná a hrabavá hydina a ďalšie domestikované zvieratá vo vlastníctve poisteného alebo spolupoistených osôb určené pre vlastné potreby a nie na zárobkovú činnosť alebo podnikanie. Drobnými domácimi zvieratami sa nerozumejú hospodárske zvieratá a kôň.
 • Rozsah krytia: Poisťovňa poskytne poistné plnenie za poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia v závislosti od rozsahu poistenia mini / klasik / maxi
Limity krytia Mini Klasik Maxi
Drobné domáce zvieratá vrátane psov 400€ 4% min. 400€ 6% min. 600€

ČSOB poisťovňa

Doplnkové pripoistenie

 • pripoistenie k poisteniu domácnosti v produkte Domos Kompakt
 • Predmet poistenia: psy, mačky, fretky, teráriové zvieratá, okrasné a spevavé vtáctvo – chované poisteným alebo spolupoistenými osobami v mieste poistenia domácnosti, uvedenom na poistnej zmluve, pre záľubu, nie za účelom ďalšieho predaja (podnikanie).
 • Rozsah poistenia: náklady vynaložené na liečbu, eutanáziu, pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku jeho úrazu
 • Limity krytia: 500€

V poistení domácnosti

 • v rámci poistenia domácnosti v produkte Domos Kompakt
 • Predmet poistenia: psy, mačky, akváriové rybičky, teráriové zvieratá, okrasné a spevavé vtáctvo, domestikované zvieratá, králiky, kožušinové zvieratá, laboratórne zvieratá chované v obmedzenom množstve pre záľubu, prasatá, ovce, kozy, hrabavá a vodná hydina.
 • Rozsah poistenia: poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia v dôsledku rizík v rozsahu jednotlivých balíkov poistenia domácnosti Štandard / Extra
Limity krytia Štandard Extra
Drobné domáce zvieratá v trvalo obývanej budove 200€ 400 €

Generali

 • pripoistenie domácich zvierat v produkte Domino Extra
 • Predmet poistenia: pes žijúci v domácnosti poisteného, ktorého vlastníkom alebo chovateľom je poistený
 • Rozsah poistenia: preplatenie 70% preukázateľne vynaložených nákladov na veterinárnu starostlivosť psa – liečebné náklady na úraz, nechronické ochorenie, prvé prepuknutie ochorenia neskôr diagnostikovaného ako chronické
 • Limity krytia: voliteľné na 300€ / 600€ / 900€

Uniqa

 • v rámci poistenia Poistenie psíka
 • Predmet poistenia: pes so vstupným vekom 6 mesiacov až 6 rokov. Krytý max. do veku 8 rokov
 • Rozsah poistenia: veterinárne náklady na ošetrenie psa – choroba, úraz, nákaza, pôrodné komplikácie. Ošetrenie psa musí urobiť licencovaný veterinárny lekár.
 • Limity krytia: 500€ (Spoluúčasť je 25€ za úkon)

Wüstenrot

 • v rámci poistenia domácnosti v produkte Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu – Hodnota Domova
 • Predmet poistenia: pes, mačka, fretka, hlodavec, plaz, okrasné a spevavé vtáctvo, akváriové ryby vo vlastníctve poisteného alebo člena domácnosti, chované v mieste poistenia nie za účelom ďalšieho predaja (podnikanie)
 • Rozsah poistenia: Predmet poistenia je krytý v rámci rozsahu balíka Basic / Standard a Exclusive. Poisťovňa preplatí reálne náklady na liečenie, pohreb, kremáciu domáceho zvieraťa
 • Limity krytia: 500€

Najvyššie krytie pre psa je možné aktuálne dojednať v Generali poisťovni. Poistná suma je až vo výške 900€. Aby ste mali predstavu o cene, tak toto pripoistenie stojí takmer 100 eur ročne. Pri logike poistenia stále platí, že by sme mali poisťovať len a výhradne iba to, čo by v prípade nešťastnej udalosti mohlo v našej peňaženke spraviť veľký prievan.

Porovnať a správne vyskladať poistenie vám pomôže váš finančný poradca.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.