Bc. Marek Vitkovský Späť na zoznam


Bc. Marek Vitkovský

Nitriansky kraj

Do sveta financií som vstúpil v roku 2006. Práve od tohto roku sa aktívne venujem finančnému poradenstvu. Počas tohto obdobia som mal možnosť absolvovať mnoho konferencií, školení a seminárov na rôzne témy týkajúce sa sveta financií. Pridanou hodnotou je aj štúdium na zahraničnej vysokej škole so zameraním na ekonómiu a právo – Bankovní institut vysoká škola. Spojenie teoretických poznatkov a každodennej praxe vyúsťuje v odbornosť a kvalitu pri riešení požiadaviek klientov z oblastí financií.

Mojou prioritou je:

  • ODBORNOSŤ
  • DISKRÉTNOSŤ
  • ĽUDSKÝ PRÍSTUP ku KAŽDÉMU klientovi.

Som zodpovedný zástupca (konateľ) spoločnosti V-Consulting.sk, s.r.o. , ktorá je zapísaná v podregistroch NBS ako podriadený finančný agent s číslom 186254 pod samostatným finančným agentom Fincentrum a.s., a to v podregistroch: poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov.

Aktívne vystupujem proti „sporeniu“ prostredníctvom životného poistenia či už na mojom blogu, alebo na stránke spoločnosti V-Consulting.sk, s.r.o. Taktiež sa snažím vyvrátiť mýty o astronomických cenách niektorých finančných produktov, ako sú napríklad poistenie majetku či zodpovednosť za škodu.

e-mail: marek.vitkovsky@mojporadca.sk


Moje články na MojPoradca.sk:

Hľadáte detské poistenie bez sporenia?

Havarijné poistenie je dobrá voľba

Ako lacno a efektívne poistiť rizikové skupiny

Pošlite dopyt tomuto poradcovi