Iveta Žilíková Späť na zoznam


Iveta Žilíková

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitrianský kraj

Predtým než som sa rozhodla pracovať v oblasti finančného sprostredkovania, som sa často stretávala s nekvalitnou prácou sprostredkovateľov, ktorí ľuďom viac uškodili ako pomohli, úmyselne ich zavádzali, alebo sami nevedeli, čo činia. Sama som mala zlú skúsenosť a povedala som si dosť! Pustila som sa do tejto práce s úmyslom poskytnúť ľuďom kvalitné služby, komplexný pohľad na financie, informácie o novinkách na finančnom trhu. Pravidelne sa v tejto oblasti vzdelávam, záleží mi na tom, aby som vedela klientom skutočne pomôcť, aby mi mohli dôverovať. Starostlivosť o klienta nie je len prázdnym sľubom, spoľahlivosť a svedomitosť sú  mojou povinnosťou.

Vzdelanie som získala na obchodnej akadémii so zameraním na ekonómiu a účtovníctvo. V roku 2008 som získala bakalársky titul na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, odbor účtovníctvo a informatika. 

Kontakt: iveta.zilikova@mojporadca.sk

Pošlite dopyt tomuto poradcovi