Rudolf Rajčan Späť na zoznam


Rudolf Rajčan

Banskobystrický kraj

Za najnaliehavejší problém súčasnosti, v oblasti financií bežných ľudi, považujem smer, kam sa uberá náš dôchodkový systém. Na upresňovanie predstáv o výške dôchodku a navrhovaniu možných ciest k jeho zlepšeniu kladiem zvláštny dôraz u každého jedného klienta. Upozorňujem na to aj vtedy, keď sa jeho aktuálna potreba týka inej oblasti súkromných financií. 
Okrem odbornosti, ktorá by mala byť samozrejmosťou, si táto práca vyžaduje aj schopnosť odkomunikovať navrhované riešenia relatívne jednoduchou - zrozumiteľnou rečou.

K tímu Môjporadca sa pridávam veľmi rád. Poctivosť, hľadanie poplatkovo férových produktov, to je presne to, čo tento trh už dlho a naliehavo potrebuje.

Momentálne spolupracujem so spoločnosťou Swell.

Kontakt: rrajcan@gmal.com

0911 232 871

Pošlite dopyt tomuto poradcovi