Ing. Pavol Špitalik Späť na zoznam


Ing. Pavol Špitalik

Bratislavský kraj

Ing. Pavol Špitalik sa venuje poradenstvu od roku 2004. Dnes spolupracuje so spoločnosťou Fincentrum. Venuje sa správe financií a poistenia tak firemných, ako aj súkromných klientov. Jeho obľúbenou oblasťou sú poistenia automobilov, občanov a firiem, investičné služby a financovanie bývania.

Jeho práca zahŕňa spracovávanie finančných analýz a prípravu ponúk komplexného riešenia na základe požiadaviek a potrieb vyslovených klientom. Zabezpečuje kooperáciu medzi klientmi a poisťovňami pri riešení poistných udalostí, a pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a vzdelávacích aktivitách, ktoré vytvárajú priestor pre rozširovanie vedomostí v oblasti financií.

Vyštudoval finančný manažment a účtovníctvo podniku na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Pošlite dopyt tomuto poradcovi