Predčasný starobný dôchodok

Ak po dlhých desaťročiach ekonomickej aktivity – práce, zvažujete odchod do predčasného dôchodku, tak by ste mali poznať najzákladnejšie špecifiká, ktoré so sebou predčasná penzia prináša.

Je predčasný starobný dôchodok nižší ako ten „klasický“?

Odísť do predčasného dôchodku sa dá najviac o 2 roky skôr, ako dovŕšite dôchodkový vek. Je potrebné poznamenať, že predčasnú penziu si neužijete v takej výške, aká by vás čakala, ak by ste na starobný dôchodok počkali. Predčasný starobný dôchodok znamená, že suma, ktorú od Sociálnej poisťovne dostanete, bude nižšia. Za každý mesiac, ktorý do dôchodku odídete skôr, sa Vám dôchodok zníži o 0,5%. Teoreticky sa predčasným dôchodkom môžete „pripraviť“ až o 13% penzie.

Priznaním predčasného starobného dôchodku už nevzniká nárok na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Môžem pracovať popri poberaní predčasného starobného dôchodku?

Nie, nie je to možné. Sociálna poisťovňa automaticky pozastavuje vyplácanie predčasného dôchodku po tom, čo zaregistruje príjem poistenca z pracovnej činnosti. Ak by ste si predčasný starobný dôchodok po pár mesiacoch rozmysleli a nastúpili by ste do práce, tak neskôr môžete Sociálnu poisťovňu po ukončení zamestnania alebo po dovŕšení dôchodkového veku požiadať o vrátenie percenta za obdobie, kedy ste pracovali a nepoberali predčasný dôchodok. Súčasne pracovať a zároveň poberať predčasný starobný dôchodok však nie je možné, čo predčasných penzistov znevýhodňuje.

Aké sú podmienky na získanie predčasného dôchodku?

O predčasný starobný dôchodok nemôže požiadať každý poistenec. Je potrebné splniť podmienky:

  • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
  • chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
  • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Pre poistenca, zúčastneného v starobnom dôchodkovom sporení (tzv. 2. pilier), je posledný bod nároku na predčasný dôchodok pozmenený a podmienkou je, aby:

  • súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z 2. piliera bol vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

V súčasnosti je suma životného minima stanovená na 198,09 € a 1,2-násobok tejto sumy predstavuje 237,80€. Ak Váš predčasný dôchodok či už samostatne z 1. piliera alebo v súčte 1. + 2. piliera spolu nedosahuje aspoň túto hodnotu, tak vám narok na predčasný dôchodok nevzniká.

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok

Žiadosť o predčasný dôchodok môže poistenec podať najviac 2x v kalendárnom roku, a to na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že mu to zdravie nedovoľuje, je možné žiadosť podať aj na pobočke v mieste prechodného pobytu.

Štátny dôchodok nie je jediný spôsob, ktorý vas môže finančne podržať v starobe. Ak chcete do dôchodku odísť skôr, alebo chcete dôchodkový príjem vyšší, tak finančný trh ponúka viaceré možnosti sporenia na dôchodok.

Popri druhom pilieri, treťom pilieri, sú dostupné rôzne možnosti kolektívneho investovania prostredníctvom podielových fondov, alebo nákupom akciových titulov, či dlhopisov.

O dôchodkových sporeniach a možnostiach prípravy na starobu pomimo štátnych inštitúcií sa čoskoro dočítate v ďalšom blogu. 🙂

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.