Všetky príspevky admin

Kam investovať? Podielové fondy demografických zmien

V lete roku 2011 populácia Zeme prekročila hranicu 7 miliárd a populačná explózia zďaleka nekončí! Do roku 2050 by svet malo obývať 9,5 miliardy ľudí. Zároveň je trendom starnutie populácie, a to kvôli prístupnejšej a efektívnejšej zdravotnej starostlivosti, či zavádzaniu technológií do výrobných procesov. Všetky tieto demografické zmeny s vysokou pravdepodobnosťou predikujú štruktúru populácie v budúcnosti.

Keďže sa tieto zmeny nedejú náhle, ale postupne, niekoľko desiatok rokov, je ich možné pomerne spoľahlivo identifikovať a predpovedať.

Tieto demografické trendy a zmeny tak ovplyvňujú dlhodobú ziskovosť niektorých firiem. Investovanie do podielových fondov, ktoré vedia identifikovať spoločnosti, ktorých hospodárske výsledky korelujú s vývojom demografie, by malo pre investora znamenať, že sa jeho investícia povezie na trende rastu pri nízkej miere volatility. Investor tak vsádza na relatívne dobre predvídateľnú budúcnosť s nízkym vplyvom hospodárskeho cyklu.

Predpokladaný nárast strednej vrstvy obyvateľstva vyspelejšej časti Ázie so sebou prináša budúci dopyt po zdrojoch, ktoré podporujú urbanizáciu – tá bude sprevádzaná nárastom spotreby, nárastom dopytu po službách bankovníctva a poisťovníctva, či zvýšenou starostlivosťou o zdravie.

Nárast populácie dožívajúcej sa vyššieho veku bude spojený s nárastom chorobnosti, na ktorý pozitívne zareaguje dopyt po liekoch, z čoho bude ťažiť okrem iného aj farmaceutický priemysel.

S rastom počtu dôchodcov narastú aj výdaje spojené s ich dôchodkovým zabezpečením. Zmena životného štýlu mladej populácie spôsobí taktiež nárast výskytu obezity a cukrovky a na svoje si prídu aj najrôznejšie online služby, či služby cestovného ruchu.

Vo všetkých sférach ekonomiky a bez akejkoľvek špecifikácie na región dokáže manažér podielových fondov tieto firmy identifikovať a vybrať spomedzi nich tie, ktoré dokážu na demografických trendoch profitovať.

Dobrý podielový fond nielenže dokáže tieto spoločnosti identifikovať, ale hlavne dokáže aj vyselektovať spomedzi nich lídrov trhu, ktorí ponúkajú relatívne zaujimavý predpokladaný výnos pri rozumnej miere rizika. Z nich potom dokáže vyskladať portfólio také, ktoré investorom prinesie úžitok a profit.

Podielové fondy demografických zmien sú jednoznačne zaujímavou príležitosťou na zhodnocovanie kapitálu drobných investorov, či pravidelné sporenie v dlhodobom horizonte.

Fidelity Funds – Global Demographics Fund

Typickým zástupcom fondov v tejto kategórii je fond Demographics od správcovskej spoločnosti Fidelity (FIL Investment Management). Najmenej 70 % prostriedkov tohto fondu je investovaných do akcií spoločností z celého sveta, ktorým môžu prospieť demografické zmeny. Stratégia fondu je investovanie do spoločností v oblasti zdravotníctva a spotrebného priemyslu, ktorým môžu prospieť dôsledky rastúcej očakávanej dĺžky života v starnúcich populáciach a tvorba bohatstva na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond môže investovať až 30 % aktív na rozvíjajúcich sa trhoch.

Základné údaje fondu

Kategória fondu:

 Globálny akciový

Založenie fondu:

 14. mar 2012

Benchmark:

 MSCI AC WORLD (N)

Nákladovosť fondu (TER):

 1,99 %

Veľkosť fondu:

 159 mil USD

ISIN kód:

 LU0528227936

Výkonnosť fondu

Ako znázorňuje tmavomodrá krivka, kumulatívna výkonnosť tohto fondu je nad benchmark. A aj anualizovaná výkonnosť atakuje dvojciferné čísla.

Pozície fondu

Podľa aktuálnej mesačnej správy je až takmer tretina prostriedkov fondu alokovaná v akciách firiem odvetvia zdravotnej starostlivosti. Druhú tretinu fondu tvoria spoločnosti pôsobiace v odvetví spotreby (spoločnosti ako Colgate-Palmolive Co. alebo L´oreal SA.) Zvyšok dopĺňajú financie (bankovníctvo a poisťovníctvo), či sektor IT.

Investovať je možné do fondu denominovaného v USD, ale aj do fondov, ktoré sú denominované a hedgované na EUR. Investíciu je možné uskutočniť napríklad prostredníctvom platformy od European Investment Centre o.c.p, kde je možné investovať už aj s malými sumami rádovo v desiatkách eur.

Každá investícia so sebou prináša riziko, no pravidelným investovaním malých finančných prostriedkov viete toto riziko minimalizovať.

No stále platí staré známe: Pri investovaní voľných finančných prostriedkov sa vždy raďte s vaším finančným poradcom. 🙂

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Kam investovať? Hedge fond dostupný aj pre malých investorov.

Ak máte v ľavom vrecku zvyšných pár stovák tisíc eur, tak si ich môžete dovoliť zainvestovať aj napríklad v hedge fondoch. Ak toľko prostriedkov nemáte, tak nemusíte hneď hádzať flintu do žita. Trh na vás nezanevrel a možnosti alternatívneho investovania sú k dispozícii aj pre vás.

Klasický podielový fond vs. hedge fond

Najprv si priblížime, aký je rozdiel medzi hedgovým fondom a podielovým fondom. Už ste pravdepodobne postrehli, že veľkosť majetku potenciálnych investorov je jeden z hlavných rozdielov, no tých rozdielov je viac:

Podielový fond Hedge fond
Likvidita: denne mesačne / štvrťročne
Minimálna investícia: desiatky eur desiatky tisíc eur
Obmedzenia portfólia: definované manažérmi v súlade s UCITS definované manažérmi

Hedge fondy sa vyznačujú bariérou vstupu a sú určené hlavne pre majetných alebo inštitucionálnych investorov.

Najdôležitejším rozdielom však je spôsob investovania. Pri investovaní v klasickom fonde je výber investičných nástrojov obmedzený smernicou UCITS. Pri tradičných hedge fondoch za rozloženie portfólia investorov a ich majetok plne zodpovedá manažment hedge fondov a nemá limity.

Preto je teoretická rizikovosť hedge fondov vyššia ako rizikovosť klasických podielových fondov. Prečo teoretická? Pretože manažment hedge fondu vyberá portfólio bez akéhokoľvek obmedzenia a pri správe majetku sa reálne spoliehate na znalosti a schopnosti manažéra spolu s tímom odborníkov.

Hedge fondy odolávajú kríze

Porovnanie historickej výkonnosti hedge fondov vo vybraných krízových rokoch znázorňuje nasledujúci obrázok:

Bez názvu0

Modrý stlpec znázorňuje index hedgových fondov, zelený stĺpec predstavuje index MSCI, ktorým sa meria výkonnosť globálnych trhov. Zaujímavosťou je, že v rokoch 2000 a 2001 si hedge fondy držali pozitívne zhodnotenie napriek prepadu trhov a v roku 2008, keď sa svetom preháňala globálna kríza, sa to hedge stratégie dotklo iba z polovice. No vyskytli sa aj prípady, ktoré sa spod priemeru vymykajú, keď kríza položila tieto fondy na kolená. Asi najznámejším prípadom je spoločnosť Long Term Capital Management, ktorá sa do problémov hraničiacich s insolventnosťou dostala v roku 1998.

Jednoducho aktívny prístup portfólio manažérov v hedge fondoch riziko prepadu investície počas krízy znižuje. A z dlhodobého hľadiska má investícia predpoklad dosiahnuť zhodnotenie nad globálny index.

Mieru prepadov a reakcie hedge fondov si môžete všimnúť v svetlosivom stĺpci, ktorý označuje krízové obdobia. V roku 2002 bol prepad trhu -21,42%, no hedge fondy tento prepad postretol iba z 1/10. Tiež sa manažéri fondov zachovali veľmi pohotovo v prípade globálnej finančnej krízy v roku 2008/09 a i keď sa recesia prejavila aj v portfóliách hedge fondov, ich prepad bol ani nie ½ reálneho poklesu trhu.

Bez názvu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Predstaviteľov alternatívnej investície dostupnej pre retailových klientov môže byť viacero, dnes sa však budeme venovať konkrétnemu fondu od správcovskej spoločnosti Franklin Templeton, a to: Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Základné údaje fondu

Kategória fondu:  Alternativ / multistrategy
Založenie fondu:  15. sep 2014
Benchmark:

 BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index HFRX Global

 Hedge Fund Index

Nákladovosť fondu (TER):  2.74%
Veľkosť fondu:  1 110 104 194 USD
ISIN kód:  LU1093756168

Výkonnosť fondu

Výkonnosť tohto fondu prekonáva benchmark, no na zhodnotenie úspešnosti stratégie tohto fondu je ešte priskoro. Fond ešte nemá za sebou siahodlhú históriu a šikovnosť portfólio manažérov preverí až čas.

Bez názvu123

Investovať je možné do fondu denominovaného v USD, ale aj do fondov, ktoré su denominované v EUR alebo v CZK, ktorých výkonnosť je blízka výkonnosti fondu v eurách. Investíciu je možné uskutočniť napríklad prostredníctvom platformy od European Investment Centre o.c.p, kde je možné investovať už aj s malými sumami rádovo v desiatkách eur.

Princíp K2 Alternative Strategies Fund

Fond of Franklin Templetonu nie je rýdzo hedgový fond, avšak správcovská spoločnosť využíva znalosti externých portfólio manažérov, ktorých si na základe ich dosiahnutých výsledkov selektuje. V konečnom dôsledku fond K2 Alternative Strategies riadia portfólio manažéri pôsobiaci a zodpovedajúci za správu majetku v hedge fondoch ako PSAM, Halcyon, Chatham, Lazard, Loomis, Basso, Graham, EMSO, Chilton, Impala, Wellington, Jennison, Portland Hill… v ktorých nie je možné investovať, nie to s desiatkami eur, ale ani desiatkami tisíc eur. 🙂

Aké výhody alternatívne investovanie prináša?

Alternatívne investície nie sú bežne dostupné pre bežných klientov, ale trh ponúka prostredníctvom fondu K2 Alternative Strategies aj malým investorom využívať znalosti najzdatnejších portfólio manažérov z celého sveta.

Hedge fondy majú predpoklad odolávať krízam a prepadom v čase hospodárskej recesie, a preto sa hodia do turbulentných období. Nevýhodou v porovnaní s „klasickými“ aktívne spravovanými akciovými alebo dlhopisovými fondmi je o niečo vyšší poplatok za správu.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Odchod do dôchodku v šesťdesiatke? Zabudnite!

Sociálna poisťovňa je inštitúcia, ktorá zabezpečuje okrem iného aj starobné dôchodky. Ak sa chcete dozvedieť, kedy sa starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne dočkáte aj vy, tak podľa metodiky platnej od roku 2017 platí, že sa vek odchodu do dôchodku pre mladšie a mladšie generácie oddaľuje.

Dnes je dôchodkový vek nastavený na 62 rokov a 76 dní, no táto veková hranica sa časom bude navyšovať. Ak ste práve vo veku okolo tridsiatky, tak sa s dôchodkom v 62-jke môžete pravdepodobne rozlúčiť. Podľa súčasnej metodiky sa prvého dôchodku zo Sociálnej poisťovne dočkáte až zhruba vo veku 66 rokov. Ani nemusíme pochybovať o tom, že sa metodika za tri desaťročia bude niekoľkokrát upravovať, no výhľady, že sa to upraví na pre vás pozitívny stav, sú mizivé.

Dôvodov, prečo sa dôchodkový vek bude navyšovať, je viacero. Vďaka pokroku medicíny, zvýšeniu životného štandardu a technologizácii výrobného procesu sa dožívame viac. No alarmujúce sú predovšetkým prognózy nízkej pôrodnosti.

Ak si teda spojíme do súvislosti nárast počtu ľudí dožívajúcich sa vysokého veku s poklesom počtu novorodencov, tak dospejeme k záveru, že na také dôchodky, aké sú v súčasnosti, jednoducho nebude. Nebude dostatočný počet pracujúcich, ktorí by na starobné dôchodky prispievali odvodom zo sociálneho poistenia a preto Sociálna poisťovňa už teraz metodiku upravuje tak, aby v jej rozpočte neskôr nenastal kolaps.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje, v akom veku sa dočkáte štátneho starobného dôchodku. Jej charakter je iba informačný, pretože sa časom metodika pravdepodobne bude meniť a upravovať:

 Približný vek odchodu do dôchodku
podľa roku narodenia

rok narodenia

 dôchodkový vek

1955

 62 rokov a 2,5 mesiaca

1956

 62 rokov a 4,5 mesiaca

1957

 62 rokov a 6,5 mesiaca

1958

 62 rokov a 8 mesiacov

1959

 62 rokov a 10 mesiacov

1960

 62 rokov a 11,5 mesiacov

1961

 63 rokov a 1 mesiac

1962

 63 rokov a 3 mesiace

1963

 63 rokov a 4,5 mesiacov

1964

 63 rokov a 6 mesiacov

1965

 63 rokov a 7 mesiacov

1966

 63 rokov a 9,5 mesiacov

1967

 63 rokov a 11 mesiacov

1968

 64 rokov a 1 mesiac

1969

 64 rokov a 2,5 mesiaca

1970

 64 rokov a 4 mesiace

1975

 65 rokov

1980

 65 rokov a 9 mesiacov

1985

 66 rokov a 4 mesiace

Zdroj: Sociálna poisťovňa

A takto je to s grafickým zobrazením:

dochodkovy_vek

Radi by ste do dôchodku odišli skôr?

Potrebujete na to dostatočnú finančnú rezervu. Na dôchodok sa môžete pripravovať počas pracovného života. Ideálne je odkladať si aspoň 10% hrubého príjmu na miesta, kde zhodnotenie prevyšuje infláciu.  Pri výbere vhodného dôchodkového sporenia buďte obozretní. Ale o tom nabudúce. 🙂

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Štátny príspevok pre mladých

Štátny príspevok pre mladých je podpora bývania pre mladých ľudí do 35 rokov, ktorí sa rozhodnú „vyletieť z hniezda“ od rodičov a bývať vo vlastnom. Lepšie povedané bývať vo vlastnom pod záložným právom banky, pretože až do splatenia poslednej splátky hypotekárneho úveru sa na nehnuteľnosť toto záložné právo viaže.

O koľko sa úroková sadzba hypotekárneho úveru zníži?

Štátny príspevok pre mladých znamená, že sa úroková sadzba hypotekárneho úveru pre mladých zníži celkovo o 3% na 5 rokov. Dvoma percentami mladým dlžníkom prispieva štát a jedno percento prináleží ako pomoc zo strany banky. Je dôležité poznamenať, že úroková sadzba úverov pre mladých je vyššia ako je tomu pri úveroch, ktoré nepodliehajú štátnemu príspevku. Pravdepodobne to bude spôsobené tým, že banka nie je ochotná ísť do záporných čísel úrokových sadzieb. To by znamenalo, že vám za to, že si u nej vezmete úver, ešte aj zaplatí.

Aké sú limity?

Štátny príspevok pre mladých sa vzťahuje na výšku hypotéky do 70% z hodnoty nehnuteľnosti, a to maximálne do sumy 50 000 eur.

Žiadateľ, ktorý nedovŕšil vek 35 rokov, musí spĺňať ešte iný predpoklad, aby štátny príspevok mohol získať – nesmie prekročiť stanovenú hranicu príjmu. Hranica príjmu sa stanovuje na začiatku každého kvartálu ako násobok priemerného nominálneho príjmu. Na výpočet príjmovej hranice pre obdobie od 1.4.2017 sa používa priemer miezd za posledný kvartál minulého roku. Keďže koncom roka sa zamestnancom vypláca najviac odmien, tak hranica príjmu pre získanie úveru pre mladých je v druhom kvartáli najvyššia a nárok na hypotéku pre mladých tak môže získať najviac žiadateľov.  Najaktuálnejšia horná hranica výšky hrubého príjmu pre žiadateľa o úver so štátnou prémiou pre mladých je 1 287 eur (od 1.4.2017) a v prípade, že sú žiadatelia dvaja, tak sa príjem posudzuje ako spoločný priemer príjmov oboch žiadateľov a ten nesmie presiahnuť hranicu 2 574 €.

Zákon o štátnej prémii nie je jasne definovaný!

Zákon definuje štátny príspevok tak, že umožňuje bankám, aby si interpretáciu zákona vyložili po svojom. V dôsledku toho sa na trhu nachádzajú banky, ktoré štátny príspevok mladým prideľujú v maximálnej možnej miere, ale aj také, ktoré si zákon vykladajú na pre nich výhodný spôsob a takýto výklad mladým nepomáha v plnej miere.

Najlepšie je ozrejmiť si spôsob, akým banky pripisujú štátny príspevok priamo na príklade z praxe:

Banka A bude pripisovať štátny príspevok v maximálnej možnej miere a banka B pripisuje klientom štátny príspevok ako menej výhodnú alternatívu. Podstatou nie je výška splátky, tie sú ako v banke A, tak aj v banke B rovnaké. Deklarovaná úroková sadzba oboch bánk je tiež rovnaká: 3,5% p.a.. No podstata nevýhodnosti banky B oproti banke A spočíva v zostatku úveru po 5-tich rokoch. V banke A totiž štátny príspevok pre mladých znižuje zostatok úveru, no v banke B je štátny príspevok pre mladých vyplácaný pomimo zostatku úveru a zostatok úveru tak klesá pomalšie.

Zostatok úveru

Rok

Banka A

Banka B

1.

48 451 € 49 040 €

2.

46 894 €

48 046 €

3.

45 330 €

47 017 €

4.

43 758 €

45 952 €

5. 42 178 €

44 848 €

Výsledkom je rozdiel zostatku úveru v oboch bankách až v sume 2670 eur. Jednoducho nie je jedno, v ktorej banke požiadate o štátnu prémiu pre mladých. Ak o úver požiadate v banke B, tak budete banke po 5-tich rokoch dĺžiť o 2670 eur viac, ako keby ste o rovnaký úver požiadali v banke A.

Ozaj, poznáte banku A a banku B? 🙂

Ak nie, využite služby finančného poradcu a prediskutujte svoj úver na bývanie s ním.

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Predčasný starobný dôchodok

Ak po dlhých desaťročiach ekonomickej aktivity – práce, zvažujete odchod do predčasného dôchodku, tak by ste mali poznať najzákladnejšie špecifiká, ktoré so sebou predčasná penzia prináša.

Je predčasný starobný dôchodok nižší ako ten „klasický“?

Odísť do predčasného dôchodku sa dá najviac o 2 roky skôr, ako dovŕšite dôchodkový vek. Je potrebné poznamenať, že predčasnú penziu si neužijete v takej výške, aká by vás čakala, ak by ste na starobný dôchodok počkali. Predčasný starobný dôchodok znamená, že suma, ktorú od Sociálnej poisťovne dostanete, bude nižšia. Za každý mesiac, ktorý do dôchodku odídete skôr, sa Vám dôchodok zníži o 0,5%. Teoreticky sa predčasným dôchodkom môžete „pripraviť“ až o 13% penzie.

Priznaním predčasného starobného dôchodku už nevzniká nárok na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Môžem pracovať popri poberaní predčasného starobného dôchodku?

Nie, nie je to možné. Sociálna poisťovňa automaticky pozastavuje vyplácanie predčasného dôchodku po tom, čo zaregistruje príjem poistenca z pracovnej činnosti. Ak by ste si predčasný starobný dôchodok po pár mesiacoch rozmysleli a nastúpili by ste do práce, tak neskôr môžete Sociálnu poisťovňu po ukončení zamestnania alebo po dovŕšení dôchodkového veku požiadať o vrátenie percenta za obdobie, kedy ste pracovali a nepoberali predčasný dôchodok. Súčasne pracovať a zároveň poberať predčasný starobný dôchodok však nie je možné, čo predčasných penzistov znevýhodňuje.

Aké sú podmienky na získanie predčasného dôchodku?

O predčasný starobný dôchodok nemôže požiadať každý poistenec. Je potrebné splniť podmienky:

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
 • chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Pre poistenca, zúčastneného v starobnom dôchodkovom sporení (tzv. 2. pilier), je posledný bod nároku na predčasný dôchodok pozmenený a podmienkou je, aby:

 • súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z 2. piliera bol vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

V súčasnosti je suma životného minima stanovená na 198,09 € a 1,2-násobok tejto sumy predstavuje 237,80€. Ak Váš predčasný dôchodok či už samostatne z 1. piliera alebo v súčte 1. + 2. piliera spolu nedosahuje aspoň túto hodnotu, tak vám narok na predčasný dôchodok nevzniká.

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok

Žiadosť o predčasný dôchodok môže poistenec podať najviac 2x v kalendárnom roku, a to na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že mu to zdravie nedovoľuje, je možné žiadosť podať aj na pobočke v mieste prechodného pobytu.

Štátny dôchodok nie je jediný spôsob, ktorý vas môže finančne podržať v starobe. Ak chcete do dôchodku odísť skôr, alebo chcete dôchodkový príjem vyšší, tak finančný trh ponúka viaceré možnosti sporenia.

Popri druhom pilieri, treťom pilieri, sú dostupné rôzne možnosti kolektívneho investovania prostredníctvom podielových fondov, alebo nákupom akciových titulov, či dlhopisov.

O dôchodkových sporeniach a možnostiach prípravy na starobu pomimo štátnych inštitúcií sa čoskoro dočítate v ďalšom blogu. 🙂

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Požiadajte o hypotéku cez nás a ušetrite až 500 Eur!

Riešite bývanie? Máte výročie úveru? Vysoký úrok? Kontaktujte nás a okrem garancie kvality ušetrite až 500 Eur vďaka službám, ktoré Vám poskytneme zadarmo:

 • sprostredkujeme najlepší úver
 • zabezpečíme služby právnika
 • poistíme Vám úver
 • zaplatíme poplatky na katastri
 • odmena pre Vás za odporúčanie 33 Eur

Podrobné podmienky promoakcie nájdete nižšie.

Podmienky promo akcie „Hypotéka od profesionálov“

Služby ponúkané zadarmo platia pri úveroch nad 50 000 Eur vrátane. Predložená ponuka úverov a poistenia úveru obsahuje prehľad celého trhu s prihliadnutím na špecifiká obchodného prípadu spolu s osobným, profesionálnym odporúčaním poradcu. Služby právnika zahŕňajú právne poradenstvo vo forme pripomienkovania zmluvy alebo vo forme predloženia návrhu zmluvy v kategórií náročnosti 1 (viď detail nižšie), pri úveroch nad 75 000 v kategórií 2 a nad 100 000 Eur v kategórií 3. Právne poradenstvo poskytuje člen advokátskej komory. Poplatky na katastri, za vklad záložného práva, zaplatíme za Vás. Ponuka sa vzťahuje na štandardný vklad. Zvýšené poplatky za prípadný zrýchlený vklad si klient dopláca. Ak naše služby odporučíte ďalej, získate za každý zrealizovaný úver odmenu 33 Eur. Odmenu vyplácame po realizácii úveru a o odmenu sa prihlásite jednoducho, emailom na info@mojporadca.sk

Kategorizácia náročnosti právnych služieb:

Kategória 1 obsahuje štandardné kúpno-predajné zmluvy na nehnuteľnosti bez právnych vád, kedy maximálne dvaja predávajúci predávajú nehnuteľnosť maximálne dvom kupujúcim za štandardných podmienok vyplatenia kúpnej ceny, tj. z úveru a na plombu. Príprava a pripomienkovanie zmluvy v kategórií náročnosti 1 trvá maximálne 2 hodiny. Každá dodatočná hodina právnych služieb poskytnutá partnerskou advokátskou kanceláriou na požiadanie klienta je za zvýhodnenú cenu 50 Eur/hodina. Kategória zmlúv náročnosti 2 a vyššie obsahujú napríklad vyšší počet zmluvných strán, dodatočné úpravy vzájomných práv a povinností, či dodatočné zabezpečovacie mechanizmy prevodu nehnuteľností. Kategórie sú odstupňované časovou náročnosťou. Kategória 2 je zmluva s časovou náročnosťou prípravy do 3 hodín a kategória 3 do 5 hodín. Každá hodina právnych služieb navyše je poskytovaná za zvýhodnenú cenu 50 Eur/hodina.

Právne služby poskytuje Advokátska kancelária JUDr. Eva Matisková, www.emadvokat.sk

1292x440-fialove-logo

Ako sa zbaviť úveru s vysokým úrokom

Mladý pár si kúpil pred pár rokmi svoj štartovací byt. V tej dobe dostali úrok 5,45%, ktorý by za normálnych okolností platili ešte minimálne dva roky, až do výročia fixácie úveru. Dnes ich mrzí fakt, že všade naokolo vidia úrokové sadzby oveľa nižšie ako platia oni. Pri úroku z reklamy, 2,00%, by bola ich splátka nižšia až o 110 Eur!

Situáciu sme vyriešili nasledovne. V prvom kroku si mladý pár zobral spotrebný úver v sume 11 500 Eur, ktorý následne použili ako predčasnú splátku nevýhodného úveru. Tým vyčerpali hranicu 20% zo zostatku, ktorú im banka VÚB umožňovala splatiť každý rok bez poplatku za predčasné splatenie.

Za splatenie zvyšných viac ako 46 000 Eur si banka pýta pokutu 5% zo zostatku, avšak podľa súčasných podmienok sa pokuta zníži na polovicu, ak je nový úver vyšší od pôvodného aspoň o 40%.  Pri novom úvere 64 400 Eur bude teda pokuta 1150 Eur namiesto 2300 Eur. Vo výnimočných prípadoch môže banka pristúpiť k úplnému odpusteniu poplatku. V každom prípade, pokuta 1150 Eur je pre mladý pár tiež výhodná, nakoľko ide o sumu nižšiu ako je ročná úspora na ušetrených úrokoch.

Pri tejto príležitosti je vhodné podotknúť, že podmienky predčasného splatenia sa v jednotlivých bankách výrazne líšia. Napríklad v Slovenskej sporiteľni klient poplatok neplatí, ak je nový úver vyšší aspoň o 30% a zároveň aspoň o 10 000 Eur. Niektoré iné banky možnosť refinancovať starší úver v rámci banky novým úverom vôbec nepoznajú a úľavu na poplatkoch za predčasné splatenie neponúkajú.

Náš mladý pár nemá inú nehnuteľnosť, ktorú by banke ponúkol ako zálohu za úver, preto je veľmi dobre, že ich súčasný byt postačuje ako krytie nového úveru 64 400 Eur. Po zaplatení spotrebného úveru im ešte ostane hotovosť približne 6000 Eur. Operácia so spotrebným úverom ich stála za mesiac požičania približne 80 Eur. Majú úver s podstatne nižším úrokom ako na začiatku a hotovosť, ktorú môžu zatiaľ nechať na termínovanom vklade a nasledujúci rok použiť opäť na predčasnú splátku (bez poplatku).

Peter Cmorej

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Refinancovanie hypotéky sa oplatí

Prednedávnom ma kontaktoval pán Matej s tým, že mu končí fixácia na hypotéke a nevie, či sa mu oplatí refinancovať úver, keďže nový úrok, ktorý mu ponúkla jeho banka vôbec nie je zlý. Pán Matej dostal od svojej banky úrok 3,1% s fixáciou na 3 roky. Keďže už splácal svoj úver na bývanie 5 rokov, na istine mu zostávalo 42 000€. Pri takýchto podmienkach by mal mesačnú splátku 201,36€ a jeho istina by pri konci fixácie predstavovala hodnotu 38 501,39 €.

My sme mu však našli riešenie v inej banke, ktorá mu ponúkla 2,59% pri fixácii na 3 roky. Jeho mesačná splátka by bola 190,33€ a stav istiny pri konci fixácie 38 272,67 €. To však nie je všetko. V novej banke mu ponúkli hypotéku bez poplatku za poskytnutie a účet bez poplatkov za vedenie. Pán Matej teda ušetril ďalších 7 €, ktoré platil predtým svojej starej banke za vedenie účtu.

 Úr. sadzba p.a.  Mesačná splátka  Stav istiny pri konci fixácie  Poplatok za vedenie účtu
Pôvodná banka  3,10%  201,36 €  38 501,39 €  7 € / mesiac
 Nová banka  2,59%  190,33 €  38 272,67 €  0 € / mesiac

Koľko sme teda pánovi  Matejovi ušetrili reálne za trojročné obdobie fixácie? Na nižšom stave istiny po 3 rokoch fixácie 228,72 € a na nižších mesačných výdavkoch za 3 roky 649,08 €. Dokopy teda 877,8 €. Hypotéku sa pánovi Matejovi určite oplatí refinancovať.

Pri refinancovaní hypotéky nie je dôležitý len stav istiny na konci fixácia, ale aj veľa iných faktorov. Pri hypotéke preto konzultujte každý svoj ďalší krok s odborníkmi.

Ľubomír Špeťko

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Hľadáte detské poistenie bez „sporenia“?

V jednom z mnohých mailov sme obdržali otázku od pani Klaudii, či je možné aj pre deti dojednať poistenie, bez „sporiacej“ časti, čiže mala záujem čisto len o poistenie svojich detí. Poukázali sme na výhodnosť a cenovú dostupnosť samostatného poistenia bez povinnosti „sporiť“ v jednej poistnej zmluve.

Pani Klaudia s manželom Tomášom požadovali poistiť dcérku Lauru (5r.) a syna Michala (3r.) na riziko:

 • trvalých následkov úrazu
 • kritických chorôb
 • denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Po dôkladnej konzultácií sme navrhli takéto riešenie:

Laura – 5 rokov Michal – 3 roky
Dojednané riziko do 26 rokov Poistná suma Dojednané riziko do 26 rokov Poistná suma
Trvalé následky úrazu s progresiou 500% 20 000 EUR Trvalé následky úrazu s progresiou 500% 20 000 EUR
Prémiová ochrana 25 000 EUR Prémiová ochrana 25 000 EUR
Denná dávka za dobu liečenia úrazu 10 EUR / deň Denná dávka za dobu liečenia úrazu 10 EUR / deň
Denná dávka za hospitalizáciu 20 EUR / deň Denná dávka za hospitalizáciu 20 EUR / deň
Chirurgický zákrok (choroba + úraz) 1 000 EUR Chirurgický zákrok (choroba + úraz) 1 000 EUR
Kritické choroby 20 000 EUR Kritické choroby 20 000 EUR
Akákoľvek smrť 2 000 EUR Akákoľvek smrť 2 000 EUR
Mesačné náklady – Kristína 18,65 EUR Mesačné náklady – Filip 17,65 EUR

Celkové mesačné náklady na poistenie detí sú v nami navrhovanom riešení 36,30 EUR mesačne. Čo rodičia získajú za mesačné poistné 36,30 EUR? Odpoveď je jednoduchá, dostanú maximálne efektívne krytie, ktoré im pomôže prekonať finančné problémy. Ktoré môžu vzniknúť pri sprievode dieťaťa v nemocnici počas hospitalizácie, prípadne pri sprevádzaní dieťaťa vyšetreniami v súvislosti s kritickou chorobou, alebo úrazom!

 • Trvalé následky úrazu sú navrhnuté na maximálnu poistnú sumu 100 000 EUR (plní sa príslušné percento v zmysle oceňovacej tabuľky)
 • Prémiová ochrana slúži ako pripoistenie pre prípad telesného poškodenia následkom úrazu s plnením od 50%. (Je vyplatená jednorázovo spolu s trvalými následkami úrazu.) Poistné plnenie je 25 000 EUR.
 • Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu je vo výške 10 EUR / deň, podmienkou je minimálna doba liečenia úrazu 14 dní (plní sa spätne od prvého dňa)
 • Denná dávka pri pobyte v nemocnici 20 EUR / deň (plní sa od 1. dňa)
 • Chirurgický zákrok z dôvodu choroby a úrazu je dojednaný na poistnú sumu 1 000 EUR (príslušné % podľa oceňovacej tabuľky za konkrétny zákrok)
 • Akúkoľvek smrť – toto riziko sme odporučili dojednať klientovi vo výške 2 000 EUR (akokoľvek to vyznie morbídne, žiaľ aj takéto nepríjemné situácie prinesie život. Riziko slúži ako tzv. „pohrebné“ na čiastočné vykrytie nákladov spojených s pohrebom dieťaťa).
 • Kritické choroby sú dojednané na významnú poistnú sumu 20 000 EUR. „Detský balíček“ obsahuje nasledovné kritické choroby:
Operácie aorty, Aplastická anémia,
Nezhubný nádor mozgu, Strata reči,
Slepota, Ochorenie pľúc,
Rakovina, Závažné poranenia hlavy,
Kóma, Ochorenie motorických neurónov,
Hluchota, Paralýza (ochrnutie),
Diplégia, Paraplégia,
Encefalitída, Kvadruplegia,
Srdcový infarkt konkrétnej závažnosti, Ťažké popáleniny,
Operácia srdcovej chlopne, Cievna mozgová príhoda,
Hemiplégia, Subakútna sklerotizujúca panencefalitída,
Zlyhanie obličiek, Operácie vencovitých tepien-aorto-koronárny-bypass,
Strata horných a dolných končatín, Transplantácia životne dôležitých orgánov

Takto vyskladané detské rizikové životné poistenie komplexne pokrýva riziko úrazu aj choroby. Manželom Klaudii a Tomášovi sa takéto riešenie páčilo nakoľko presne vedia za aké dojednané riziká platia.

Cena takéhoto riešenia pri tak vysokých poistných sumách je 36,30 EUR pri mesačnej platbe (Laura 18,35 EUR a Michal 17,35 EUR).

Chcete mať lacné a kvalitné poistenie pre deti? Chcete deti poistiť a sporiť im mimo poistenia? Kontaktujte nás s my Vám pripravíme individuálne riešenie presne podľa Vašich požiadaviek na poistné krytie!

Marek Vitkovský

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.

Havarijné poistenie je dobrá voľba

Kontaktoval nás pán Lukáš z Košíc, ktorý nedávno kúpil svoju prvú „škodovku“ s objemom 1,9 TDI. Náš klient sa rozhodol pre dojednanie havarijného poistenia z toho dôvodu, pretože sa jedná o vozidlo, ktoré tzv. „autičkári“ milujú. Napriek tomu, že vozidlo obsahuje mechanické zabezpečenie a autoalarm s plávajúcim kódom, požiadavka na havarijné poistenie bola viac než opodstatnená.

Dôležitou úlohou bolo nájsť riešenie, ktoré bude kvalitné a finančne nenáročné. Kalkulácie sme pripravili pre tento typ vozidla:

 • Značka vozidla: ŠKODA
 • Typ vozidla: OCTAVIA COMBI 4×4
 • Rok výroby vozidla: 2007
 • Objem motora: 1896 cm3
 • Výkon motora: 77 kW
 • Účel použitia: bežný
 • Poistná suma (cena obstarania nového vozidla): 30 477,00 EUR

Požiadavky klienta pre výber havarijného poistenia:

 • Riziko krádeže
 • Riziko nárazu na akúkoľvek prekážku
 • Riziko poškodenia vozidla zverou
 • Riziko stretu s iným účastníkom cestnej premávky
 • Riziko vandalizmu
 • Riziko živelnej udalosti
 • Pripoistenie čelného skla
 • Výhodná cena/ spoluúčasť

Na základe vyššie uvedených parametrov sme pre klienta vypracovali viacero ponúk. Vzhľadom na nízky vek klienta – 26 rokov, sadzby sú vyššie (pre klientov do 30 rokov).

Náš klient aj na základe nášho presvedčenia si vybral to najlepšie riešenie čo sa týka pomeru cena/kvalita, a následne sa dojednala poistná zmluva, ktorá obsahovala:

 • Spoluúčasť 5%, min. 150,00 EUR
 • Oprava čelného skla v autorizovaných servisoch bez spoluúčasti
 • Kvalitné asistenčné služby

Výška ročného poistného predstavovala 384,00 EUR. Klient si vybral ¼ ročnú modalitu platenia, ktorá bola bez navýšenia za področnosť. Lehotné poistné tak klienta bolo 96,00 EUR, čo považujeme podľa všetkých vstupných faktorov za výbornú cenu.

Máte strach o svoje vozidlo? Aj Vám sa pozdáva takéto riešenie? Chceli by ste vybaviť havarijné poistenie?

V prípade, že by ste aj Vy radi ušetrili na svojom havarijnom poistení, kontaktujte nás a my Vám pripravíme bezplatnú ponuku nového poistenia!

Marek Vitkovský

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.