Denné archívy: 16. novembra 2018

Kam investovať? Podielové fondy životného prostredia

Voda (H20) je chemická zlúčenina, ktorá pre život na planéte znamená veľmi veľa. Voda je neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti a bez nej by život na zemi nebol možný.

Nerovnováha medzi ponukou vody a dopytom po nej

Za posledných 30 rokov sa narastajúce životné štandardy spolu s rastom populácie postarali o to, že sa spotreba vody v prípade poľnohospodárstva, priemyslu ale aj domácností na celom svete zdvojnásobila.

Voda je obmedzený zdroj, preto sa očakáva v najbližších dvoch desaťročiach nárast dopytu po vode zhruba na úrovni 8-10%. Táto rastúca potreba ovplyvňuje štáty, ktoré budú musieť investovať do starnúcich infraštruktúr na úpravu a dodávku vody.

Rast populácie, zvýšená spotreba vody a nutnosť rozširovať a inovovať vodné infraštruktúry sú 3 akcelerátory, ktoré by mali priamo zvýhodňovať spoločnosti ktorých oblasť pôsobenia je spojená s vodou.

Demografické trendy a zmeny ovplyvňujú dlhodobú ziskovosť niektorých firiem. Investovanie do podielových fondov, ktoré vedia identifikovať spoločnosti, ktorých hospodárske výsledky korelujú s vývojom demografie, by malo pre investora znamenať, že sa jeho investícia povezie na trende rastu pri nízkej miere volatility. Investor tak vsádza na relatívne dobre predvídateľnú budúcnosť s nízkym vplyvom hospodárskeho cyklu.

BNP Parvest Aqua

Fond od správcu BNP Paribas Asset Management Luxembourg investuje do akcií vydaných medzinárodnými podnikmi, ktorých činnosti sú spojené s vodou:

  • Technológie na úpravu a sanitáciu vody
  • Inštalácie, údržba a renovácia systémov na dodávku vody
  • Riadenie vodného hospodárstva (čerpanie, ošetrovanie pitnej vody, dekontaminácia, recyklácia)

Fond má aktívnu správu a majetok investorov investuje do zhruba 50-tich akcií firiem z celého sveta, ktoré sú vyberané na základe očakávaní rastu a potenciálu zhodnotenia.

Základné údaje fondu

Kategória fondu:  Akciový – energie
Založenie fondu:  03. júl 2015
Benchmark:  MSCI WORLD (NR)
Nákladovosť fondu (TER):  2,21 %
Veľkosť fondu:  1 373 mil EUR
ISIN kód:  LU1165135440

Výkonnosť fondu

Ako znázorňuje svetlozelená krivka, kumulatívna výkonnosť tohto fondu zväčša prevyšuje benchmark. Fond historickými výnosmi za ostatné roky rozhodne zaujme.

Pozície fondu

Aktuálne má fond nakúpených 52 akcií rôznych spoločností. Ak spočítame prvú desiatku akcií s najvyšším podielom na celkovom majetku fondu, tak tak tie tvoria dohromady len zhruba 30% z celkového majetku fondu. Z tohto pohľadu je fond relatívne široko diverzifikovaný a nevsádza všetko iba na zopár vybraných hráčov.

Investíciu do fondu BNP PARVEST AQUA EUR je možné uskutočniť napríklad prostredníctvom platformy od European Investment Centre o.c.p, kde je možné investovať už aj s malými sumami rádovo v desiatkách eur.

Každá investícia so sebou prináša riziko, no pravidelným investovaním malých finančných prostriedkov viete toto riziko minimalizovať.

No stále platí staré známe: Pri investovaní voľných finančných prostriedkov sa vždy raďte s vaším finančným poradcom. 🙂

Spoznajte Petra

Peter Cmorej

"Od roku 2006 mojimi článkami mením trh finančného poradenstva. Od legendárneho "Prečo neinvestovať cez IŽP" publikujem analýzy, kritizujem, dávam investičné tipy, spravujem velké portfólia, navrhujem reformy a pomáham poškodeným. Na Môjporadca garantujem kvalitu poskytovaných služieb. Investície, hypotéky, poistenie. Všetko čo sa týka financií."

Napíšte nám, ako Vám môžeme pomôcť.